• Home
  • Meet the Expert! Dr hab. med. Michał Wszoła na ATC 2022 w Bostonie (USA)

Meet the Expert! Dr hab. med. Michał Wszoła na ATC 2022 w Bostonie (USA)

18 lutego, 2022

W dniach 4-8 czerwca w Bostonie, odbędzie się American Transplant Congress 2022 (ATC 2022).

ATC to doroczne spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Transplantacyjnych (ASTS) i Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (AST) służące wymianie doświadczeń i poszerzaniu wiedzy naukowej dotyczącej transplantologii. Podczas Kongresu poruszane są również etyczne i prawne zagadnienia związane z przeszczepieniami. ATC jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym kongresem transplantacyjnym na świecie, w którym każdego roku uczestniczy ok. 5 tys. delegatów.

Dr hab. med. Michał Wszoła został zaproszony na tegoroczny Kongres ATC do Bostonu i wystąpi na nim w roli eksperta podczas sesji „Meet the Expert”  z wykładem „Biodrukowanie 3D – perspektywy wdrożenia do praktyki klinicznej („3D Bioprinting – Perspectives of Clinical Application”). Warto podkreślić, że zaproszenie do prelekcji podczas bostońskiego ATC to wielki zaszczyt i docenienie wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych przez wszystkich członków konsorcjum BIONIC.

Głównymi tematami poruszanymi w trakcie tegorocznej sesji ekspertów będą doniesienia naukowe i medyczne związane z biodrukiem 3D narządów i bioinżynierią oraz problemy towarzyszące przejściu z etapu badań przedklinicznych do etapu badań klinicznych. Uczestnicy omówią także akty prawne UE i USA dotyczące wdrażania nowych terapii oraz nakreślą kierunki zmierzające do pozyskiwania narządów do transplantacji.

Poszukiwanie nowych możliwości w transplantologii związana jest z niedoborem i jakością narządów, których konieczność przeszczepiania stale rośnie. Obecnie narządy pobrane od dawców żywych i zmarłych pokrywają mniej niż 20% ogólnoświatowego zapotrzebowania. Dlatego tradycyjna transplantologia nigdy nie rozwiąże problemu niedoboru narządów. Trzeba starać się wyjść poza stosowane techniki, choć zapewne nie będzie jednej, cudownej drogi dla medycyny transplantacyjnej. Biodruk 3D jest jedną z nich, pozwalającą realnie myśleć o spersonalizowanych, żywych i funkcjonalnych bionicznych narządach i o tym, podczas ATC 2022, będzie mówił dr hab. med. Michał Wszoła.

Więcej o kongresie: www.atcmeeting.org.

Fundacja