Projekt Bionicznej Trzustki
Badania nad ekspresją genów w cukrzycy
Centrum Biotechnologii
WALCZYMY Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
Innowatorzy, którzy zmieniają świat

Nasi naukowcy osiągnęli sukces na skalę światową. W marcu 2019 roku wydrukowaliśmy pierwszy na świecie unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. Obecnie prowadzimy badania przedkliniczne. Fundacja jako lider Konsorcjum Bionic pracuje nad biodrukowaniem 3D bionicznej trzustki – funkcjonalnego narządu zbudowanego z żywych komórek, który umożliwi osobom
z cukrzycą normalne funkcjonowanie.

Łączy nas wspólna idea i głębokie przekonanie, że to właśnie polscy naukowcy mogą zostać twórcami przełomowych terapii medycznych. Zastosowanie bionicznej trzustki w praktyce klinicznej zrewolucjonizuje leczenie cukrzycy i będzie jednym
z największych sukcesów medycznych XXI wieku. Ta przełomowa technologia wyznacza rewolucję medyczną, która otwiera drogę
do opracowania kolejnych pionierskich terapii medycznych.

Konsorcjum Bionic
Konsorcjum2
DSC_3116aa
Nasi Partnerzy
Media o nas
Projekt finansowany przez:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.