demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Biodrukarka 3D - Fundacja

Finansowanie projektu

Projekt „Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 3_2020. Okres realizacji:  01.01.2021 -30.06.2023.

Koordynator projektu B+R

dr hab. med. Michał Wszoła

Projekt finansowany przez:

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 3_2020.

Czas realizacji projektu:

styczeń 2021 - czerwiec 2023

Lider projektu:

Sygnis New Technologies sp. z o.o.

Konsorcjum:

Sygnis New Technologies sp. z o.o. i Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów

Konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA 3_2020

Celem projektu jest stworzenie, innowacyjnej w skali światowej,  biodrukarki 3D dostosowanej do badań klinicznych wraz z komplementarnym zestawem autorskich biotuszy umożliwiających wydruk bionicznej trzustki na bazie komórek macierzystych pacjenta poddawanego przeszczepowi tego narządu. Docelowo technologia ma być wykorzystywana również w biodruku innych narządów ludzkich do przeszczepów.

Podczas realizacji projektu będziemy kontynuować prace nad stworzeniem technologii biodruku i skonstruowaniem biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów. Nasza innowacyjna biodrukarka 3D ma być pierwszą na świecie, którą będzie można stosować w praktyce klinicznej, a konstruowana jest z myślą o leczeniu pacjentów w placówkach szpitalnych. Dzięki niej możliwe będzie drukowanie 3D bionicznych narządów, które docelowo będą przeszczepianie pacjentom w Polsce i na świecie.

Nasz nowatorski produkt pozwoli na uproszczenie skomplikowanych technicznie procedur medycznych, a przede wszystkim da nowe możliwości tworzenia spersonalizowanych narządów do badań i przeszczepów. Z biodrukarki 3D będą mogły korzystać firmy z branży medycznej i farmaceutycznej, szpitale i kliniki oraz centra naukowe. Wyjątkowym jej atutem będzie możliwość wytwarzania różnych rodzajów tkanek na jednej biodrukarce 3D, zamiast stosowania sprzętu dedykowanego tylko pod konkretny model tkankowy.

TECHNOLOGIA BIODRUKU 3D narządów polega na formowaniu przestrzennych struktur, złożonych z żywych komórek zawieszonych w biotuszu (biokompatybilnym hydrożelu), który umożliwia dokładne nadanie kształtu drukowanemu narządowi. W zależności od zastosowanego typu komórek, uzyskiwane są różnorodne biologiczne modele badawcze 3D.

Fundacja