Nasze projekty
REALIZOWANE
Biodrukowanie
Bionicznej Trzustki

Biodrukowanie tkanek jest bardzo obiecującą i coraz bardziej rozpowszechnioną metodą, stosowaną w medycynie.

PRZESZCZEP WYSP TRZUSTKOWYCH
POD ŚLUZÓWKĘ ŻOŁĄDKA

pionierskie badania nad endoskopowym przeszczepianiem wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka.

PLANOWANIE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO DLA PODRÓŻY
ZAŁOGOWEJ NA MARSA

Grupa polskich lekarzy przygotowała opracowanie naukowe, które ma pomóc w planowaniu kosmicznej podróży.

Projekt
Ogarnij Cukier

To autorski program edukacyjny Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, który powstał z myślą o osobach chorujących na cukrzycę.

BADANIA PILOTAŻOWE NAD
EKSPRESJĄ GENÓW W CUKRZYCY

Celem badania jest ocena ekspresji genów, zachodzących we krwi obwodowej pacjentów z cukrzycą typu 1

Zakup drukarki 3 D do druku sterylnych
płatków trzustkowych

Chcemy wydrukować na drukarce 3D bioniczną trzustkę, która umożliwi chorym na cukrzycę normalne funkcjonowanie.

ZAPLANOWANE
Tworzenie darmowych aplikacji medycznych poprawiających
wyniki leczenia

Projekt Finansowany ze środków własnych fundacji przy współpracy z Przychodnią Lekarską MediSpace z Warszawy.

Projekt stworzenia pompy, zwiększającej przydatność narządów
do transplantacji

Niedobór narządów do transplantacji zmusza do wykorzystania narządów pobieranych od dawców.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.