demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Cukrzyca - Fundacja

w Polsce i na świece

epidemiologia cukrzycy

Liczba osób (20-79 lat) chorych na cukrzycę na świecie i w poszczególnych regionach International Diabetes Federation

Liczba dorosłych osób chorych na cukrzycę z cukrzycą na świecie: 463 mln

Liczba dorosłych osób chorych na cukrzycę w Europie: 59,32 mln

Liczba dorosłych osób chorych na cukrzycę w Polsce: 2,3446 mln

Prognozowana liczba dorosłych osób z cukrzycą na świecie w 2030 roku: 578 mln

Prognozowana liczba dorosłych osób z cukrzycą na świecie w 2045 roku: 700 mln

Liczba niezdiagnozowanych osób z cukrzycą: 232 miliony (1 na 2)

Liczba osób poniżej 20 roku życia cierpiących na cukrzycę typu 1 na świecie: 1.110.100

Liczba nowo zdiagnozowanych przypadków u dzieci każdego roku: 128.900

Liczba zgonów z powodu cukrzycy: 4,2 mln.

Śmiertelność: Szacuje się, że około 4,2 mln dorosłych w wieku 20-79 lat umarło w wyniku cukrzycy i jej powikłań w 2019 r.

Wydatki na zdrowie: Całkowite koszty medyczne związane z cukrzycą na świecie. Osoby w wieku 20-79, w roku 2019 i prognozy na 2030 i 2045

Żródło: International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: 2019. Available at: https://www.diabetesatlas.org

(wg Poltransplantu)

Przeszczepienia trzustki w Polsce 2021

Lista oczekujących

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

Nerka + trzustka – 75 pacjentów

Wątroba + trzustka – 1 chory

Trzustka – 15 pacjentów

RAZEM – 91 pacjentów

Liczba przeszczepień w 2021 r.

Nerka + trzustka – 17 pacjentów

Wątroba + trzustka – 1 pacjent

Trzustka – 2 pacjentów

Źródło: Biuletyn Poltransplantu 2022

Przeszczepienia trzustki na świecie

2 338 przeszczepienia trzustki w 2018 roku

2025 przeszczepień trzustki w 2021 roku

Źródło: Global Observatory on Donation And Transplantation

POMÓŻ NAM WALCZYĆ Z CUKRZYCĄ

Projekt biodrukowania 3D bionicznej trzustki

Wybierz jedną z opcji wsparcia projektu:

Fundacja