Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zajmuje się działalnością badawczą i edukacyjną w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych. Powstała z pasji i chęci zmieniania otaczającej nas rzeczywistości. Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa dr hab. med. Michała Wszoły. W ciągu 10 lat działania multidyscyplinarny zespół zrealizował wiele imponujących i pionierskich projektów. Naukowcom towarzyszy przeświadczenie, że Polska, jako kraj może realnie wpłynąć na postęp i rozwój technologiczny świata.

Obecnie Fundacja jako lider Konsorcjum Bionic pracuje nad biodrukowaniem 3D bionicznej trzustki – narządu, który umożliwi osobom z cukrzycą normalne funkcjonowanie, a także zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED III.

Nasi eksperci

Naukowcy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki to uznani w Polsce i na świecie eksperci. Nasi specjaliści uczestniczą w krajowych i międzynarodowych sympozjach i debatach oraz udzielają wywiadów i komentarzy eksperckich w prasie, radiu i telewizji. Naszą misją jest popularyzacja i promowanie rozwoju polskiej nauki.

 • dr hab. med. Michał Wszoła
  Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC
  Chirurg transplantolog, pomysłodawca bionicznej trzustki, autor nowej metody mini inwazyjnego leczenia powikłanej cukrzycy - endoskopowego przeszczepienia wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka oraz współzałożyciel międzynarodowych platform multimedialnych do wymiany wiedzy medycznej medtube.net i medizzy.com.
 • dr n. med. Marta Klak
  Manager Laboratorium
  Biotechnolog. Nadzoruje prace laboratorium Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Współtworzyła protokół izolacji świńskich wysp trzustkowych na potrzeby projektu. Kieruje i bierze czynny udział w pracach laboratoryjnych związanych z 3D biodrukiem bionicznej trzustki.
 • lek. Andrzej Berman
  Zespół naukowy
  Lekarz, naukowiec, chirurg ogólny i transplantacyjny od początku zaangażowany w projekt bionicznej trzustki. Współtwórca i realizator programu przeszczepiania wysp trzustkowych w Polsce oraz współtwórca Stowarzyszenia Aktywni z Cukrzycą. Współautor metody decelularyzacji trzustki i projektu bioreaktora do przechowywania bionicznej trzustki.
Bioniczna trzustka – na jakim jesteśmy etapie?

14 marca wydrukowano pierwszy na świecie prototyp bionicznej trzustki z układem naczyniowym. Na chwilę obecną bioniczna trzustka składa się wyłącznie ze zwierzęcych wysp trzustkowych alfa i beta produkujących glukagon i insulinę, zatopionych w specjalnym biologicznym biotuszu, który ma imitować naturalne miejsce bytowania w trzustce.  Na ten rok zaplanowane są dwa etapy badań na małych i dużych zwierzętach. W pierwszej kolejności wydrukowane płatki trzustkowe zostaną wszczepione myszom. Celem badań jest zdobycie wiedzy na temat biologicznego zachowania biotuszu i bionicznej trzustki w żywym organizmie oraz ocena funkcjonalności wydrukowanego narządu.

Czytaj więcej…

Skontaktuj się z nami

Anna Machowicz – Manager Fundacji

tel: 508 055 162    mail: anna.machowicz@fundacjabirn.pl

Marcelina Hakman – Specjalista ds. komunikacji

tel: 535 574 293  mail: marcelina.hakman@fundacjabirn.pl

Pliki do pobrania

Informacje prasowe:

Listopad 2019                                                                                      Logo:

Październik 2019                                                                                 Białe

Kwiecień 2019                                                                                      Kolorowe

Marzec 2019 

Luty 2019

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Statuetka Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2019 w kategorii Innowacyjne Pomysły za projekt “Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki”

 

 • II nagroda w konkursie Złoty Skalpel organizowanym przez Puls Medycyny dla autorów projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”

 

 • American Transplant Congress w Seattle, nagroda „order of distinction” dla dwóch prac naukowców Fundacji: „Pancreas Decellularization Protocol – Comparison of Methods” (jednocześnie zwycięzca Best in Congress Posters) i „Changes in Gene Expression of Selected Genes in Patient with Type 1 Diabetes in Peripheral Blood”

 

 • Nagroda za najlepszy plakat na konferencji EPITA – European Pancreas and Islet Transplant Association w Austrii. Wyróżniony materiał dotyczy wpływu promieniowania UV na stopień zniszczenia DNA

 

 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii Fundacja za realizację projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.