demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Zespół

ZESPÓŁ NAUKOWY

dr hab. med. Michał Wszoła

Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

dr n. med. Marta Klak

Manager Labolatorium

lek. Andrzej Berman

Zespół naukowy

lek. Dominik Drobiński

Zespół naukowy

dr n. biol. Michał Rachalewski

Zespół naukowy

dr inż. Ilona Łojszczyk

Zespół naukowy

dr n. chem. i farm. Kamila Jankowska

Zespół naukowy

dr n. wet. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

Zespół naukowy

dr n. med. Violetta Cecuda-Adamczewska

Zespół naukowy

Marta Kołodziejska

Zespół naukowy

Dominika Ujazdowska

Zespół naukowy

Tomasz Bryniarski

Zespół naukowy

Natalia Łukasiewicz

Zespół naukowy

Mariusz Wyrwicki

Zespół naukowy

Paulina Korycka

Zespół naukowy

Katarzyna Kosowska

Zespół naukowy

ZESPÓŁ FUNDACJI

Filip Fertner

Prezes Fundacji

Maria Rosińska

Specjalista ds. zamówień publicznych

dr hab. med. Michał Wszoła

Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

Justyna Wojtalik

Marketing Manager

Aleksandra Socha

Dyrektor Zarządzająca

Gabriela Misiurek

Asystentka Naukowa

Maciej Twarogowski

Koordynator projektów

Maria Antosiuk

Asystentka Biura

RADA FUNDACJI

Przewodnicząca Rady Fundacji

Ewa Wszoła

Członek Rady Fundacji

Beata Medźwiedzka-Plata

Członek Rady Fundacji

Ilona Milewska

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM