demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Zespół - Fundacja

ZESPÓŁ NAUKOWY

dr hab. med. Michał Wszoła

Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

dr n. med. Marta Klak

R&D Manager

dr n.med. Andrzej Berman

Zespół naukowy

lek. Dominik Drobiński

Zespół naukowy

dr n. chem. i farm. Kamila Jankowska

Zespół naukowy

dr n. biol. Anna Chołoniewska

Zespół naukowy

dr n. med. Anna Filip

Zespół naukowy

dr n. med. Violetta Cecuda-Adamczewska

Zespół naukowy

Iwona Sokołowska

Zespół naukowy

Natalia Łukasiewicz

Zespół naukowy

Dominika Ujazdowska

Zespół naukowy

dr n. inż.- tech. Joanna Gierałtowska

Zespół naukowy

Katarzyna Kosowska

Zespół naukowy

Wiktoria Serafin

Zespół naukowy

Radosław Piwowar

Zespół naukowy

Mariusz Wyrwicki

Zespół naukowy

Hubert Baraniecki

Zespół naukowy

Paulina Korycka

Zespół naukowy

ZESPÓŁ FUNDACJI

Filip Fertner

Prezes Fundacji

dr hab. med. Michał Wszoła

Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

Gabriela Misiurek

Asystentka Naukowa

Maciej Twarogowski

Koordynator projektów

Maria Rosińska

Specjalista ds. zamówień publicznych

RADA FUNDACJI

Przewodnicząca Rady Fundacji

Ewa Wszoła

Członek Rady Fundacji

Beata Medźwiedzka-Plata

Członek Rady Fundacji

Ilona Milewska

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Fundacja