demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Maria Rosińska - Fundacja

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Ukończyła szereg kursów z zakresu praktycznego stosowania Ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz wdrażania programów unijnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych, analizie dokumentacji postępowania, przygotowywaniu i weryfikacji ofert. Posiada również wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców z programów RPO i POWER oraz wniosków o płatności bezpośrednie z PROW.

Miłośniczka literatury, historii i podróży.

Fundacja