Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 • Specjalista ds. proteomiki
 • Specjalista ds. biodruku 3D
 • Młodszy biotechnolog
 • Starszy biotechnolog
 • Post-doc; Biotechnolog; specjalizacja: biologia molekularna
 • Specjalista ds. przetargów i zamówień

Oferta pracy: Specjalista ds. proteomiki

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG.

Główne zadania i obowiązki: 

 • Opracowywanie białek rekombinowanych oraz  ich analiza pod kątem właściwości biofizycznych
 • Modyfikacja chemiczna białek
 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biomateriałów i biodrukowania 3D
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższego w dziedzinie Biologii Molekularnej, Biochemii, Chemii, Farmacji lub naukach pokrewnych,
 • Doświadczenia w pracy badawczej udokumentowanego publikacjami naukowymi i /lub doktoratem w w/w dziedzinach
 • Doświadczenie w pracy z liniami komórek eukariotycznych
 • Praktyczna znajomość podstawowych metod laboratoryjnych takich jak: Western Blot, Real-Time PCR, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne, testy ELISA.
 • Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych
 • Znajomość technik proteomicznych z uwzględnieniem: spektrometrii mas, badań oddziaływań międzycząsteczkowych (SPR, interferometria itp.), HPLC – białek, peptydów i małych związków, analizy bioinformatycznej sekwencji aminokwasowych i wyższych struktur białkowych,
 • Umiejętności planowania i przeprowadzania analiz właściwości biofizycznych i funkcjonalnych białek i ich koniugatów z małymi związkami,
 • Znajomości metod statystycznych stosowanych do analizy badań biologicznych,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju
 • Tytuł naukowy doktora będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy: Starszy biotechnolog

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy biologów i biotechnologów przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Główne zadania i obowiązki: 

 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biodrukowania 3D
 • Planowanie i nadzorowanie prac badawczych
 • Praca na liniach komórkowych eukariotycznych
 • Przeprowadzanie analiz molekularnych m.in: Western Blot, Real-Time PCR, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne, testy ELISA.
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań

Wymagania:

 • Ukończone studia II stopnia z kierunków: biotechnologia, biologia lub nauk pokrewnych
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami naukowymi
 • Znajomości metod statystycznych stosowanych do analizy badań biologicznych
 • Doświadczenie w pisaniu grantów oraz publikacji naukowych
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze zwierzętami potwierdzona certyfikatem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju
 • Tytuł naukowy doktora będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy: Specjalista ds. biodruku 3D

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Główne zadania i obowiązki: 

 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biomateriałów i biodrukowania 3D
 • Przygotowywanie modeli do biodrukowania 3D
 • Przygotowywanie biotuszy wykorzystywanych do biodrukowania 3D
 • Biodrukowanie bionicznych modeli tkankowych
 • Opracowywanie wyników w formie raportów

Wymagania:

 • Wykształcenie: inżynier / biotechnolog
 • Znajomość oprogramowania do przygotowywania plików wykonawczych dla drukarek 3D, np. Cura, Slicer, Repetier
 • Znajomość oprogramowania CAD do projektowania 3D np. Fusion 360
 • Minimum podstawowe doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Umiejętność pracy z materiałem biologicznym będzie dodatkowym atutem
 • Wiedza z zakresu konceptu medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej będzie dodatkowym atutem
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu biodrukowania 3D
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy: Młodszy biotechnolog

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy biologów i biotechnologów przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Wymagania:

 • Wykształcenie: inżynier / biotechnolog
 • Znajomość oprogramowania do przygotowywania plików wykonawczych dla drukarek 3D, np. Cura, Slicer, Repetier
 • Znajomość oprogramowania CAD do projektowania 3D np. Fusion 360
 • Minimum podstawowe doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Umiejętność pracy z materiałem biologicznym będzie dodatkowym atutem
 • Wiedza z zakresu konceptu medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej będzie dodatkowym atutem
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu biodrukowania 3D
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy: Post-doc; Biotechnolog; specjalizacja: biologia molekularna

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy biologów i biotechnologów przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.

Główne zadania i obowiązki:

 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczych z zakresu:
  • wytwarzania sztucznych wysp trzustkowych
  • prac nad śródbłonkiem naczyniowym
 • Planowanie prac badawczych
 • Praca na liniach komórkowych eukariotycznych
 • Przeprowadzanie analiz molekularnych m.in: Western Blot, Real-Time PCR, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne, testy ELISA.
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań.

Wymagania:

 • Tytuł naukowy doktora
 • Ukończone studia II stopnia z kierunków: biotechnologia, biologia lub nauk pokrewnych
 • Doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami naukowymi
 • Znajomości metod statystycznych stosowanych do analizy badań biologicznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • Pracę w młodym, ambitnym zespole w miłej atmosferze

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy: Specjalista ds. przetargów i zamówień

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania i obowiązki:

 • Realizacja procesu zamówień, dostaw materiałów, usług i produktów niezbędnych do funkcjonowania organizacji i prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby organizowanych przetargów/postępowań ofertowych pod względem formalno-prawnym, zgodnie z wymogami projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Fundację
 • Monitorowanie i koordynowanie procesu przeprowadzania przetargów/postepowań ofertowych, zarządzanie procesem wyboru dostawców
 • Odpowiedzialność za terminową realizację postępowań ofertowych i procesów zakupowych
 • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów do przeprowadzonych postepowań ofertowych
 • Archiwizacja dokumentów przetargowych
 • Aktywna komunikacja z kontrahentami/oferentami
 • Aktywna współpraca z zespołem badawczo-naukowym w zakresie realizacji zamówień
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 • Praca z wewnętrznym systemem magazynowym
 • Prowadzenie baz danych, generowanie raportów i statystyk dotyczących postępowań ofertowych

Wymagania:

 • Bezwzględnie wymagane doświadczenie min. 1 rok w pracy na stanowisku związanym z przygotowywaniem postępowań ofertowych. Znajomość branży: farmaceutycznej, chemicznej, medycznej będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą współpracę z zagranicznymi kontrahentami
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, systematyczność, skrupulatność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Szansę na rozwój zawodowy w organizacji realizującej innowacyjne projekty naukowe
 • Dobrą atmosferę w pracy promującą kreatywne myślenie
 • Wsparcie merytoryczne
 • Pracę z doświadczonym zespołem
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, B2B

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.