demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 • Asystentka/asystent naukowy
 • Specjalista ds. proteomiki
 • Specjalista ds. biodruku 3D
 • Młodszy biotechnolog
 • Starszy biotechnolog
Oferta pracy

Asystentka/asystent naukowy

Miejsce pracy: Warszawa

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy osobę na stanowisko asystenta/asystentki naukowego/-ej dla Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji dr. hab. med. Michała Wszoły – chirurga transplantologa, pomysłodawcy bionicznej trzustki, który w 2019 roku, wraz z zespołem Fundacji Badań i Rozwoju Nauki i Konsorcjum Bionic, wydrukował pierwszy na świecie, w pełni unaczyniony prototyp bionicznej trzustki.

STANOWISKO: asystentka/asystent naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: zdrowie publiczne, biotechnologia lub pokrewne, zgodne z profilem naukowym Fundacji Badań i Rozwoju Nauki

Główne zadania i obowiązki: 

 • bezpośrednia współpraca z dr. hab. med. Michałem Wszołą
 • koordynowanie zadań i zarządzanie kalendarzem spotkań
 • utrzymywanie relacji ze współpracownikami i konsorcjantami
 • udział w projektach realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza
 • reaserch publikacji naukowych
 • przygotowywanie wniosków konkursowych
 • prowadzenie baz danych
 • współpraca podczas przygotowania publikacji
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • prowadzenie profilu dr. hab. med. Michała Wszoły na LinkedIn i przygotowywanie treści na Facebooka

Wymagania:

 • ukończone lub w trakcie studia magisterskie o profilu biologicznym, biotechnologicznym, biomedycznym lub pokrewnym, na kierunku zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • zainteresowania pracą naukową w obszarze biotechnologii, medycyny transplantacyjnej (zacięcie naukowe)
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego tzw. lekkie pióro
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • dyspozycyjność (nienormowany czas pracy)
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

Oferujemy:

 • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce naukowej
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne
 • przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • samodzielność w działaniu
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
 • indywidualne wsparcie dedykowanej osoby oraz kadry zarządzającej przez pierwsze tygodnie pracy
 • pracę w dobrej lokalizacji (blisko CH Arkadia)
 • miłą atmosferę pracy – wyjścia integracyjne, imprezy firmowe

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy

Specjalista ds. proteomiki

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG.

Główne zadania i obowiązki: 

 • Opracowywanie białek rekombinowanych oraz  ich analiza pod kątem właściwości biofizycznych
 • Modyfikacja chemiczna białek
 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biomateriałów i biodrukowania 3D
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższego w dziedzinie Biologii Molekularnej, Biochemii, Chemii, Farmacji lub naukach pokrewnych,
 • Doświadczenia w pracy badawczej udokumentowanego publikacjami naukowymi i /lub doktoratem w w/w dziedzinach
 • Doświadczenie w pracy z liniami komórek eukariotycznych
 • Praktyczna znajomość podstawowych metod laboratoryjnych takich jak: Western Blot, Real-Time PCR, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne, testy ELISA.
 • Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych
 • Znajomość technik proteomicznych z uwzględnieniem: spektrometrii mas, badań oddziaływań międzycząsteczkowych (SPR, interferometria itp.), HPLC – białek, peptydów i małych związków, analizy bioinformatycznej sekwencji aminokwasowych i wyższych struktur białkowych,
 • Umiejętności planowania i przeprowadzania analiz właściwości biofizycznych i funkcjonalnych białek i ich koniugatów z małymi związkami,
 • Znajomości metod statystycznych stosowanych do analizy badań biologicznych,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju
 • Tytuł naukowy doktora będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy

Starszy biotechnolog

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy biologów i biotechnologów przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Główne zadania i obowiązki: 

 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biodrukowania 3D
 • Planowanie i nadzorowanie prac badawczych
 • Praca na liniach komórkowych eukariotycznych
 • Przeprowadzanie analiz molekularnych m.in: Western Blot, Real-Time PCR, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne, testy ELISA.
 • Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań

Wymagania:

 • Ukończone studia II stopnia z kierunków: biotechnologia, biologia lub nauk pokrewnych
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami naukowymi
 • Znajomości metod statystycznych stosowanych do analizy badań biologicznych
 • Doświadczenie w pisaniu grantów oraz publikacji naukowych
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze zwierzętami potwierdzona certyfikatem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju
 • Tytuł naukowy doktora będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy

Specjalista ds. biodruku 3D

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Główne zadania i obowiązki: 

 • Udział praktyczny i merytoryczny w realizowanych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu biomateriałów i biodrukowania 3D
 • Przygotowywanie modeli do biodrukowania 3D
 • Przygotowywanie biotuszy wykorzystywanych do biodrukowania 3D
 • Biodrukowanie bionicznych modeli tkankowych
 • Opracowywanie wyników w formie raportów

Wymagania:

 • Wykształcenie: inżynier / biotechnolog
 • Znajomość oprogramowania do przygotowywania plików wykonawczych dla drukarek 3D, np. Cura, Slicer, Repetier
 • Znajomość oprogramowania CAD do projektowania 3D np. Fusion 360
 • Minimum podstawowe doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Umiejętność pracy z materiałem biologicznym będzie dodatkowym atutem
 • Wiedza z zakresu konceptu medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej będzie dodatkowym atutem
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu biodrukowania 3D
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferta pracy

Młodszy biotechnolog

Miejsce pracy: Warszawa

PRACA PRZY INNOWACYJNYM PROJEKCIE NAUKOWO – BADAWCZYM

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki poszukuje do pracy biologów i biotechnologów przy nowych projektach z zakresu biodrukowania narządów 3D realizowanych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjantami, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TECHMATSTRATEG oraz Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Wymagania:

 • Wykształcenie: inżynier / biotechnolog
 • Znajomość oprogramowania do przygotowywania plików wykonawczych dla drukarek 3D, np. Cura, Slicer, Repetier
 • Znajomość oprogramowania CAD do projektowania 3D np. Fusion 360
 • Minimum podstawowe doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • Umiejętność pracy z materiałem biologicznym będzie dodatkowym atutem
 • Wiedza z zakresu konceptu medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej będzie dodatkowym atutem
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu biodrukowania 3D
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe wyzwania, wysoka motywacja oraz chęć rozwoju

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach naukowych
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • Możliwość dodatkowych szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Miłą atmosferę pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@fundacjabirn.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.