Oferty / Przetargi 2023

Zapytanie ofertowe nr 12/2023

Zapytanie ofertowe nr 11/2023

Zapytanie ofertowe nr 10/2023

Zapytanie ofertowe nr 9/2023

Zapytanie ofertowe nr 8/2023

Zapytanie ofertowe nr 7/2023

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 6/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2023

Fundacja