Oferty / Przetargi 2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 69/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 68/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 67/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 66/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 65/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 64/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 63/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 62/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 61/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 60/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 58/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 57/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 56/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 55/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 54/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 53/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 51/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 50/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 47/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 46/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 44/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 43/2020

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania ofertowego  nr 42/2020

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania ofertowego  nr 41/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 40/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 39/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 38/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 37/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 36/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 35/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 34/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 32/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 31/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 30/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 28/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 27/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 26/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 25/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 24/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 22/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2020

Fundacja