Oferty / Przetargi 2021

Zapytanie ofertowe nr 20/2021

Zapytanie ofertowe nr 19/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2021

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 6/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/2021

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2021