demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Filip Fertner - Fundacja

Filip Fertner jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Zarządzania ze specjalizacją w cywilnoprawnych aspektach problematyki zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstw, a także w zarządzaniu spółką publiczną, gdzie nadzorował wykonywanie obowiązków informacyjnych i ład korporacyjny. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi ze szczególnym uwzględnieniem budowy strategii rozwoju, analizy ryzyka, scenariuszy fuzji i przejęć, także w środowisku międzynarodowym. W swojej karierze zawodowej pracował na stanowiskach menedżerskich dla podmiotów wielu branż w tym branży metali szlachetnych, energetycznej, turystycznej, budowlanej i spożywczej. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.

Fundacja