demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr n. med. Marta Klak - Fundacja

  • Home
  • dr n. med. Marta Klak

Doktor nauk medycznych, specjalista biologii medycznej i biotechnolog. Członkini ESOT. Studia doktoranckie ukończyła na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W latach 2013-2017 pracowała jako specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Biologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie realizowała zadania z zakresu: przeprowadzania analiz molekularnych, pobierania materiału biologicznego, przygotowywania odczynników oraz nadzorowania procesu zamówień i archiwizacji danych. W ramach kariery naukowej wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia i aktywną działalność w organizacjach studenckich. Uczestniczka i prelegentka na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie sprawuje funkcję promotora pomocniczego, temat rozprawy doktorskiej: ”Wpływ ciśnienia wykorzystywanego podczas druku 3D metodą ekstruzyjną na żywotność, proliferację i funkcjonalność wybranych zwierzęcych linii komórkowych.” W latach 2017-2022 zajmowała stanowisko menadżera laboratorium w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy projekcie biodruku 3D bionicznej trzustki. Od roku 2023 nadzoruje prace w sektorze R&D. W 2018 roku odbyła szkolenie w Klinice Transplantacyjnej Uniwersytetu w Leiden w Holandii z zakresu biologii i izolacji wysp trzustkowych pod kierownictwem Profesora Elco Koning. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem badawczym. Współtwórczyni protokołu izolacji świńskich wysp trzustkowych na potrzeby projektu biodrukowania 3D bionicznej trzustki. Jako jeden z ekspertów Fundacji udziela wywiadów i komentarzy eksperckich w radiu i telewizji.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2014 – Kierownik jakości i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym wg ISO/IEC 17025:2005

2014 – Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

2016 – Hodowle komórek eukariotycznych

2017 – Clinical Trials Monitoring Advanced, Soft Communication

2017 – Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA.

Fundacja