• Home
  • Konferencja naukowa promująca osiągnięcia projektu „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych”

Konferencja naukowa promująca osiągnięcia projektu „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych”

9 grudnia, 2022

9 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja naukowa promująca osiągnięcia projektu „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych” realizowanego przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki wraz ze spółką Polbionica.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych biotuszy dedykowanych do biodruku modelu 3D bionicznej tkanki wątrobowej z układem naczyniowym do testów toksykologicznych oraz modelu 3D bionicznej tkanki wątrobowej z układem naczyniowym i ogniskami nowotworowymi do badań nad skutecznością substancji leczniczych.
Z proponowanych modeli 3D, w tym modeli z ogniskami nowotworowymi, pozwoli na wstępne oszacowanie optymalnego wariantu i stężenia badanej substancji.

Stworzenie i zastosowanie 3D bionicznego modelu tkankowego wątroby na etapie poprzedzającym badania przedkliniczne umożliwi przeprowadzenie zaawansowanych badań in vitro i pozwoli na optymalizację badań przedklinicznych oraz wytypowanie optymalnych wariantów i stężeń substancji leczniczych. Technologia biodrukowania 3D układów tkankowych znajdzie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym przy testowaniu nowych leków i będzie alternatywą dla testów na zwierzętach, zapewniając równie rzetelne wyniki badań. Głównym odbiorcą badań na biodrukowanych 3D modelach tkankowych będą firmy farmaceutyczne zainteresowane rozszerzeniem zakresu badań w procesie rozwoju substancji leczniczych.

Podczas konferencji zostały przedstawione najnowsze wyniki badań podsumowujące prace naukowo-badawcze prowadzone w ramach projektu.

Agenda

  • dr hab. n. med. Michał Wszoła, Podsumowanie prac R&D w ramach projektu
  • dr n. med. Marta Klak, Plany prac R&D na kolejny rok i zmiany organizacyjne
  • dr Paweł Mirosław, Decelularyzacja wątroby z wykorzystaniem Tergitolu
  • Katarzyna Jankowska-Florys, Analiza morfologiczna żelków z eksperymentu SSW9 – HISTOLOGIA – barwienie H&E

Projekt „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych” finansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 3_2020 Okres realizacji: 2021 – 2023

Fundacja