W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami w medycynie na I Ogólnopolską Konferencję „MedInnovations. Innowacje w medycynie”. „MedInnovations” to pierwsze w Polsce wydarzenie organizowane przez studentów uczelni medycznych dotyczące zastosowania nowych

Fundacja