W tych dniach myślami, słowami i czynem jesteśmy z narodem ukraińskim, który w obliczu wojny potrzebuje wsparcia i konkretnej pomocy. Pracownicy Centrum Medyczne MediSpace zaangażowali się w zbiórkę darów dla Ukrainy i przygotowuja

Fundacja