Projekt zrealizowany 19 maja 2018

Praktyczne podejście do indywidualizacji leczenia immunosupresyjnego

Bezpłatne warsztaty kierowane do lekarzy dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia leczenia immunosupresyjnego u pacjentów po przeszczepieniu tkanek i narządów w świetle najnowszych danych medycznych.

dr n. med. Marta Serwańska-Świętek

Prowadząca

dr n. med. Michał Wszoła

Prowadzący

Program warsztatów

Problemy i wyzwania współczesnej transplantologii

Przegląd grup leków immunosupresyjnych z uwzględnieniem zasad stosowania i efektów ubocznych

Indywidualizacja leczenia immunosupresyjnego

Nadzór endoskopowy pacjenta przygotowywanego do transplantacji oraz zabiegu przeszczepienia

Zasady leczenia immunosupresyjnego w obliczu infekcji oportunistycznych i odrzucania zależnego od przeciwciał

Wpływ problemu adherence u biorców nerki na odległe przeżycie przeszczepionego narządu

Postęp prac nad indukcją tolerancji immunologicznej w transplantologii

Czy może jest wydrukowanie bionicznych organów na potrzeby transplantacji?

Partnerzy

od lewej: dr n. med. Marta Serwańska-Świętek oraz Przedstawiciel firmy Novartis Małgorzata Oprus

Warsztaty zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym NOVARTIS. Organizacja wydarzenia to dowód na to, że firma odpowiedzialna społecznie może z powodzeniem wspierać rozwój polskiej nauki. Wspólnie dokonujemy przełomu w świecie medycyny.

Warsztaty zostały zrealizowane przy wsparciu merytorycznym MEDISPACE.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.