demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Projekt stworzenia pompy, zwiększającej przydatność narządów do transplantacji - Fundacja

  • Home
  • Projekt stworzenia pompy, zwiększającej przydatność narządów do transplantacji
Koordynator projektu

dr hab.med. Michał Wszoła

Czas realizacji projektu:

Projekt zaplanowany do realizacji w przyszłości.

Niedobór narządów do transplantacji zmusza do wykorzystania narządów pobieranych od dawców, którzy nie zawsze spełniają wszystkie wymagania w idealnym stopniu. Często są to osoby po zatrzymaniu krążenia lub osoby starsze. Istnieje pomysł, który mógłby zwiększyć pulę narządów, nadających się do przeszczepu.

Standardową techniką, wykorzystywaną do przechowywania narządów (głównie nerek) przed przeszczepieniem, jest tzw. perfuzja mechaniczna w normotermii, która polega na tym, że narządy są podłączane przez tętnice do specjalnej pompy, która podaje płyn o temperaturze 4°C. Umożliwia to lepsze i dłuższe przechowywanie narządów, ale także daje możliwość ich oceny pod katem transplantacji.

Na podstawie oszacowanych parametrów decyduje się czy nerka nadaje się do transplantacji, czy też nie. To doskonała metoda, która ma jedną, bardzo istotną wadę – z uwagi na temperaturę, ogranicza możliwości podawania leków do narządu, terapii genowej lub terapii komórkami macierzystymi. Jak temu zaradzić?

Dobrym pomysłem wydaje się skonstruowanie pompy, która będzie odpowiednio doprowadzać tlen do narządu, niezależnie od temperatury. W ten sposób można będzie osiągnąć lepsze wyniki w transplantacji i sprawić, że więcej narządów będzie spełniało kryteria.

Projekt jest finansowany ze środków własnych fundacji. Obecnie prowadzimy już prace inżyniersko-medyczne nad stworzeniem pompy (tzw. perfuzyjnej), które będzie spełniać wszystkie wymogi. Badaniami zajmuje się zespół lekarzy i inżynierów zatrudnionych na stałe w fundacji.

Fundacja