• Home
  • Świętujemy 13te urodziny Fundacji!

Świętujemy 13te urodziny Fundacji!

11 lutego, 2022

Już od 13 lat zajmujemy się działalnością badawczą i edukacyjną w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych, promocją polskiej nauki w kraju i na świecie oraz wspieraniem działań dotyczących ochrony i promocji zdrowia.

Przez wszystkie lata działalności wyznaczamy sobie ambitne cele i aby je realizować, przekraczamy kolejne granice. Dla nas niemożliwe nie istnieje! Dowodem na to są liczne osiągnięcia zespołu naukowego dr. hab. med. Michała Wszoły, który odważnie realizując innowacyjne projekty ma realny wpływ na postęp i rozwój technologiczny świata. Jest nam niezmiernie miło, że grono naszych sympatyków cały czas rośnie. To wielka duma i motywacja do pracy.

Nasze sukcesy w ostatnim roku😊

W 2021 roku otrzymaliśmy srebrną nagrodę za najlepszy abstrakt na kongresie Asian Transplantation Week (ATW) “Best Abstract Award, Silver – Bionic Pancreas – the first results of the functionality bionic tissue model with pancreatic islets (2021), dr hab. med. Michał Wszoła zostwystąi w roli prelegenta podczas sesji „Meet the Expert” na American Transplant Congress (ATC 2022) w Bostonie (USA).

Cały czas kontynuujemy badania nad 3D bioniczną trzustką – w pełni unaczynionym narządem wykonanym z żywych komórek, przy zastosowaniu nowatorskiej technologii druku 3D. Przeszczepienie 3D bionicznej trzustki, umożliwi osobom z cukrzycą typu I normalne funkcjonowanie, a także zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii. Mamy nadzieję, że ocalimy miliony ludzi chorych na cukrzycę na całym świecie i znacznie poprawimy jakość ich życia.
Obecnie kończymy fazę badań na dużych zwierzętach. Wyniki badań przedklinicznych in vivo potwierdziły skuteczność terapii – nasze wydrukowane płatki trzustkowe produkują insulinę po wszczepieniu do organizmu. W ostatnim roku rozwiązaliśmy też bardzo istotną kwestię jaką jest bezpieczne „podłączenie” biotrzustki do pacjenta i zapewnienie przepływu krwi pod ciśnieniem. Dziś wiemy, że podłączenia są skuteczne, a terapia jest bezpieczna. Skonstruowaliśmy także nową wersję bioreaktora – urządzenia , w którym umieszczana jest bioniczna trzustka zaraz po wydrukowaniu.

Projekty uzupełniające

Realizacja tak złożonego i wymagającego projektu sprawiła, że prowadzimy kilka projektów uzupełniających. Współpracujemy z zespołem profesora Jakuba Rybki z UAM w Poznaniu, który zajmuje się biodrukiem części stawowych, głównie łąkotki. Mamy podobny model drukowania, ale parametry tego drukowania już są inne: inne do drukowania narządu miąższowego, inne w sytuacji kiedy drukujemy elementy chrzęstne, stąd nasza obecność w konsorcjum naukowym powołanym do realizacji projektu opracowania biotuszy do biodrukarki 3D finansowanego przez NCBiR w ramach programu „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, w skład którego wchodzą: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polbionica sp. z o.o.

Wspólnie z Instytutem Chemii Fizycznej PAN realizujemy projekt wytworzenia, przy wykorzystaniu technologii mikroprzepływów, sztucznych wysp trzustkowych. Strategia badania opiera się na technologii mikrokapsułkowania i ponownej agregacji zdysocjowanych komórek trzustki, głównie komórek α i β, w funkcjonalną postać wyspy trzustkowej.

W ramach konkursu NCBiR Szybka Ścieżka, razem z Sygnis New Technologies sp.z o.o. tworzymy innowacyjną w skali światowej, biodrukarkę 3D dostosowaną do badań klinicznych, dzięki której możliwy będzie wydruk bionicznych narządów gotowych do transplantacji.

W tym roku wygraliśmy drugi już konkurs Szybka ścieżka dla Mazowsza na realizację projektu „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych”.
Pomysł stworzenia modelu 3D bionicznej tkanki wątrobowej z układem naczyniowym jest odpowiedzią na niedoskonałości obecnych modeli hodowli komórkowych. To, innowacyjne na skalę światową, rozwiązanie w niedalekiej przyszłości znajdzie zastosowanie w badaniach toksykologicznych oraz testach skuteczności nowych substancji leczniczych, co pozwoli na istotne ograniczenie lub może nawet, na całkowite odejście od badań przedklinicznych z udziałem zwierząt, na rzecz równie skutecznych badań z użyciem biodrukowanych modeli 3D z układem naczyniowym.

Aby zakończyć badania nad 3D bioniczną trzustką, a zabieg jej przeszczepienia wdrożyć do praktyki klinicznej, potrzebujemy wsparcia finansowego.

Z okazji 13. urodzin prowadzimy zbiórkę pieniężną na zakup młynka kriogenicznego do laboratorium FBRIN i liczymy na Twoją pomoc! Każda złotówka się liczy, a specjalistyczny sprzęt kosztuje 50.000 PLN.

Link: www.fundacjabirn.pl/zbiorka-swiateczna/

Fundacja