• Home
  • Darowizna, którą Twoja firma może wesprzeć polską naukę i medycynę. Możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10% dochodu.

Darowizna, którą Twoja firma może wesprzeć polską naukę i medycynę. Możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10% dochodu.

10 grudnia, 2020

Aby zakończyć badania nad bioniczną trzustką, a zabieg jej przeszczepienia wdrożyć do praktyki klinicznej, potrzebujemy wsparcia finansowego.

Zaangażowaliśmy się także w walkę z pandemią koronawirusa. W odpowiedzi na potrzeby służby zdrowia, zespół specjalistów Fundacji wraz z inżynierami firmy Mudita®, w ciągu niespełna pół roku, przeznaczając własne środki finansowe, stworzył i zgłosił do opatentowania automatyczny resuscytator, który jest przełomowym rozwiązaniem w procesie szybkiego ratowania zdrowia i życia pacjentów. Będzie służył pacjentom mającym problemy z samodzielnym oddychaniem, w szczególności zaś tym, zakażonym SARS-CoV-2, u których choroba ma ciężki przebieg i konieczna jest wentylacja mechaniczna.

Dzięki Waszemu wsparciu, niemożliwe staje się możliwe, czego dowodzą osiągnięcia zespołu naukowego Fundacji Badań i Rozwoju Nauki pod, kierunkiem dr hab. med. Michała Wszoły.

Istnieje wiele możliwości, dzięki którym możesz przekazać  pieniądze na rzecz Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. 

Jedną z nich jest przekazanie darowizny, którą można odliczyć od dochodu firmy. Dla firm, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z 19.02.1992 r. ze zmianami) – CIT, mogą kwotę wpłaconą na konto Fundacji odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem do wysokości 10% tego dochodu. Aby odliczyć tę kwotę za dany rok podatkowy, należy darowiznę wpłacić na konto Fundacji jeszcze w danym roku podatkowym.

Tylko 1 procent z nas, 26 milionów płacących podatki, przekazuje dziś darowizny na cele pożytku publicznego. Wspierając badania naukowe, macie Państwo realny wpływ na ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

Fundacja