• Home
  • II miejsce dla Polbionica w XII edycji konkursu „INNOWATOR MAZOWSZA”

II miejsce dla Polbionica w XII edycji konkursu „INNOWATOR MAZOWSZA”

1 grudnia, 2020

Znamy wyniki XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” Innowacyjne Mazowsze. W kategorii Innowacyjna Firma (dla firm sektora MŚP, założonych i prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) wyłonionych zostało trzech laureatów i przyznane zostały trzy wyróżnienia.

W tym toku, po raz 12-ty, Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził przedsiębiorców i naukowców, którzy swoim innowacyjnym podejściem starają się zmienić zarówno lokalną, jak i światową gospodarkę. W konkursie Innowator Mazowsza wyróżniane i nagradzane są wybitne osobistości, z obszaru nauki, biznesu, wykazujące się wyróżniającą się aktywnością.

XII edycja konkursu, wzorem lat poprzednich, zakładała nabór aplikacji w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Firma” i „Innowacyjny Naukowiec”. Przedsiębiorcy i naukowcy złożyli łącznie 48 aplikacji, z czego 18 z kategorii „Innowacyjny Naukowiec”, i aż 30 z kategorii „Innowacyjna Firma”.

W kategorii „Innowacyjna Firma” II miejsce otrzymała POLBIONICA sp. z o. o – za projekt Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę.

POLBIONICA to spółka powołania przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki w celu komercjalizacji badań przeprowadzonych w ramach projektu BIONIC. Konsorcjum BIONIC realizuje projekt „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” w ramach programu STRATEGMED finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

POLBIONICA  jest w trakcie prac koncepcyjnych i organizacyjnych, mających na celu stworzenie Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej – wysoce innowacyjnego, multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-wdrożeniowego z zakresu life-science. Dzięki integracji i konsolidacji potencjału naukowego i technologicznego konsorcjantów, możliwa będzie realizacja wszystkich faz badań naukowych, aż do skomercjalizowania opracowanych rozwiązań i produktów w skali światowej. 

POLBIONICA planuje wprowadzenie na rynek kluczowych innowacyjnych elementów wspierających rozwój biodruku 3D narządów na potrzeby transplantacji. Są to: nowatorski bioreaktor do hodowli narządów, biotusz dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz technologie dotąd nieobecne na rynku, a niezbędne w procesie biodrukowania narządu 3D, bioniczna trzustka.

Serdecznie gratulujemy laureatom I i III miejsca, AioCare i EkspertStat.

Fundacja