• Home
  • ODKAŻANIE NADTLENKIEM WODORU

ODKAŻANIE NADTLENKIEM WODORU

31 marca, 2020
ODKAŻANIE NADTLENKIEM WODORU

Pandemia SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) spowodowała ogromne obciążenie zasobów w środowisku opieki zdrowotnej. Jednym z najbardziej pilnych problemów jest szybkie wyczerpywanie się osobistego wyposażenia ochronnego stosowanego w opiece nad pacjentami. Jest to poważny problem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników opieki zdrowotnej.

Pomimo przyjęcia praktyk oszczędzania wiele podmiotów wyczerpało lub wkrótce wyczerpie swoje zapasy, ponieważ liczba przypadków COVID-19 na całym świecie rośnie w niemal wykładniczym tempie, a producenci mają trudności z nadążeniem za światowym popytem. Ten niedobór dotyczy w znacznym stopniu powszechnie używanych masek N95 i zasilanych oczyszczających powietrze aparatów oddechowych.

Częściowym rozwiązaniem dla tego problemu wydaje się być metoda odkażania opracowana w Duke University and Health System opierająca się na wykorzystaniu oparów nadtlenku wodoru dzięki czemu możliwe jest ponowne wykorzystanie sprzętu. Naukowcy z tej jednostki wykazali testami laboratoryjnymi, że maseczki N95 po odkażeniu parą nadtlenku wodoru nawet po 50 cyklu nadal spełniały wymagania i działały zgodnie z przeznaczeniem.

Zalety tej metody:

– nie wpływa na właściwości fizyczne odkażanego materiału (nie odkształca i nie uszkadza)

– w końcowym etapie procesu para nadtlenku wodoru konwertuje do tlenu i wody

Wady:

– niezbędne pomieszczenie przystosowane do pracy z nadtlenkiem wodoru

– specjalistyczny sprzęt

Wpis przygotowany został w oparciu o artykuł „Decontamination and Reuse of N95 Respirators with Hydrogen Peroxide Vapor to Address Worldwide Personal Protective Equipment Shortages During the  SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic”

Załączamy również tłumaczenie artukułu oraz jego oryginalną wersję.

Fundacja