Odkażanie nadtlenkiem wodoru

Pandemia SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) spowodowała ogromne obciążenie zasobów w środowisku opieki zdrowotnej. Jednym z najbardziej pilnych problemów jest szybkie wyczerpywanie się osobistego wyposażenia ochronnego stosowanego w opiece nad pacjentami. Jest to poważny problem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników opieki zdrowotnej.

Pomimo przyjęcia praktyk oszczędzania wiele podmiotów wyczerpało lub wkrótce wyczerpie swoje zapasy, ponieważ liczba przypadków COVID-19 na całym świecie rośnie w niemal wykładniczym tempie, a producenci mają trudności z nadążeniem za światowym popytem. Ten niedobór dotyczy w znacznym stopniu powszechnie używanych masek N95 i zasilanych oczyszczających powietrze aparatów oddechowych.

Częściowym rozwiązaniem dla tego problemu wydaje się być metoda odkażania opracowana w Duke University and Health System opierająca się na wykorzystaniu oparów nadtlenku wodoru dzięki czemu możliwe jest ponowne wykorzystanie sprzętu. Naukowcy z tej jednostki wykazali testami laboratoryjnymi, że maseczki N95 po odkażeniu parą nadtlenku wodoru nawet po 50 cyklu nadal spełniały wymagania i działały zgodnie z przeznaczeniem.

Zalety tej metody:

– nie wpływa na właściwości fizyczne odkażanego materiału (nie odkształca i nie uszkadza)

– w końcowym etapie procesu para nadtlenku wodoru konwertuje do tlenu i wody

Wady:

– niezbędne pomieszczenie przystosowane do pracy z nadtlenkiem wodoru

– specjalistyczny sprzęt

 

Wpis przygotowany został w oparciu o artykuł „Decontamination and Reuse of N95 Respirators with Hydrogen Peroxide Vapor to Address Worldwide Personal Protective Equipment Shortages During the  SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic”

Załączamy również tłumaczenie artukułu oraz jego oryginalną wersję.

Related Posts
Zostaw komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.