• Home
  • Być biorcą narządu w czasach epidemii koronawirusa

Być biorcą narządu w czasach epidemii koronawirusa

23 marca, 2020

Być biorcą narządu w czasach epidemii koronawirusa, czyli zalecane postępowanie pacjenta po przeszczepieniu narządu unaczynionego podczas pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Cały świat stanął w obliczu katastrofy, z którą nie wie jak sobie radzić, a najbliższa przyszłość stała się dużo bardziej nieodgadniona niż zwykle. Wszyscy zadajemy sobie pytania: Co mam robić? Jak się zachować? Kogo słuchać? Czy mam się bać czy tylko niepokoić? Czy to już najwłaściwszy moment, żeby wpaść w panikę?

Niezależnie od kraju zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, niezwykle unisono, jak na nasz zglobalizowany, ale jednak podzielany bardziej niż kiedyś świat, brzmią te pytania w naszych głowach, na naszych językach, a także na naszych kontach w portalach społecznościowych.

Osoby po przeszczepieniu narządu noszą w sobie dar życia od innego człowieka, co czyni je wyjątkowymi, również pod względem odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za tą małą części kogoś zupełnie innego, którą otrzymały, żeby się nią opiekować. Chciałbym tą opiekę ułatwić w okresie trudnym dla wszystkich i dlatego zamieszczam poniżej krótki poradnika jak chronić siebie i swój przeszczepiony narząd w czasie pandemii COVID-19. Mam nadzieją, że odpowie on przynajmniej na część powyższych pytań.

Na początek dobra wiadomość – podczas dwóch dotychczasowych epidemii wywołanych przez koronawirusy (SARS-CoV i MERS-CoV w 2002 i 2012 roku) jak i podczas trwającej pandemii  wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2 (dane na 14.03.2020) nie wykazano, że leczenie immunosupresyjne wpływa na zwiększenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i zgonu w razie zakażenia [1]. Niestety u pacjentów po przeszczepieniu narządów bardzo często występują dodatkowe obciążenia i choroby towarzyszące, które wpływają na takie ryzyko.

Jako czynniki zwiększające ryzyko zgony w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 najczęściej wyróżnia się płeć męską, wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i chorobę niedokrwienną serca [2].

Dlatego zalecenia ogólne dotyczące pacjentów po przeszczepieniu narządów są takie same jak dla innych grup z czynnikami ryzyka (seniorów) zawartych w oficjalnych materiałach dostępnych na stronach rządowych gov.pl [3], a szczegółowe zostały zawarte są w dokumęcie pod tytułem “Zalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez Prof. dr hab. med. Lecha Cierpkę, konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej” [4] i przytaczam je tu dosłownie:

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIENIACH NARZĄDOWYCH:

  • ograniczyć do minimum osobisty kontakt z miejscami udzielania świadczeń medycznych, a jeżeli już jest taka konieczność to poprzedzić wyjście do poradni lub szpitala telefonem, aby uniknąć przebywania w jednym pomieszczeniu z innymi potencjalnie zarażonymi ludźmi,
  • w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem postępować zgodnie z instrukcją przewidzianą dla mieszkańców danego terenu, w żadnym przypadku NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO OŚRODKA TRANSPLANTACYJNEGO, z którym można skonsultować się telefonicznie,
  • w miarę możliwości unikać dużych skupisk ludzkich, ograniczyć podróże środkami komunikacji publicznej, zakupy robić rzadziej a w większej ilości, korzystać z możliwości zakupów przez internet i innych form sprzedaży wysyłkowej,
  • wszystkie zalecenia dotyczące pacjentów po transplantacji tyczą się również osób z którymi pacjenci ci mieszkają.

Podsumowując warto zauważyć, że zalecenia dotyczą przede wszystkim zapobieganiu transmisji wirusa i zasady te powinny dotyczyć wszystkich. Zachowajmy spokój, ograniczajmy kontakty społeczne do minimum, a przede wszystkim postępujmy zgodnie z oficjalnymi zaleceniami – jak nigdy mają one sens.

Bibliografia:

  1. D’Antiga, L. (2020), Coronaviruses and immunosuppressed patients. The facts during the third epidemic. Liver Transpl. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/lt.25756
  2. Zhou, Fei et al.. (2020), Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet, Volume 0, Issue 0. doi:10.1016/S0140-6736(20)30566-3
  3. https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
  4. https://poltransplant.pl/Download/covid/Zalecenia%20konsultanta_krajowego_11032020.pdf

 

Autor: lek. Andrzej Berman

Zespół naukowy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki

Lekarz, naukowiec, chirurg ogólny i transplantacyjny od początku zaangażowany w projekt bionicznej trzustki. Współtwórca i realizator programu przeszczepiania wysp trzustkowych w Polsce oraz współtwórca Stowarzyszenia Aktywni z Cukrzycą. Współautor metody decelularyzacji trzustki i projektu bioreaktora do przechowywania bionicznej trzustki.

 

Fundacja