• Home
  • Choroba przewlekła jednego członka rodziny, to choroba całej rodziny

Choroba przewlekła jednego członka rodziny, to choroba całej rodziny

29 czerwca, 2018

Choroba przewlekła (chroniczna), to taka, której objawy trwają dłużej niż trzy miesiące lub często powracają. Mają łagodny początek i rozwijają się niezauważalnie, rozpoznawane są zwykle w zaawansowanym stadium choroby. Często zmiany spowodowane rozwojem choroby są nieodwracalne, a w postępowaniu terapeutycznym, możemy jedynie łagodzić dolegliwości lub hamować postęp choroby.

Najczęstszym skutkiem późnego rozpoznania choroby przewlekłej jest znaczne obniżenie komfortu życia chorego, jego samopoczucia, sprawności. W wielu przypadkach zachodzi konieczność zaangażowania osób trzecich do opieki nad chorym. Choroba przewlekła kojarzy nam się z zaawansowanym wiekiem chorego, jest to bardzo mylne skojarzenie, gdyż pierwsze objawy możemy zaobserwować już w młodości. Niestety lekceważenie ich z upływem czasu, powoduje rozwój, nasilenie, a po latach daje obraz konkretnej choroby, której cofnięcie powikłań i wyleczenie nie jest już możliwe.

W Polsce najczęściej występują choroby przewlekłe, takie jak:

– choroby układu krążenia (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca),

– choroby mózgowo-naczyniowe (udar),

– choroby układu oddechowego (POCHP, astma),

– cukrzyca,

– nowotwory,

– reumatoidalne zapalenie stawów,

– choroby autoimmunologiczne (choroby przewodu pokarmowego, celiakia),

– padaczka,

– osteoporoza,

– HIV/AIDS,

– choroby psychiczne,

– otyłość,

– stwardnienie rozsiane.

Chorobom przewlekłym możemy przeciwdziałać, dzięki zrozumieniu przyczyny ich powstawania. Według WHO, choroby przewlekłe stanowią największy odsetek zgonów na całym świecie, dlatego warto w swoim postępowaniu wyeliminować lub ograniczyć czynniki ryzyka, które wynikają z nieprawidłowego stylu życia, tj.:

– niewłaściwa dieta (zbyt obfite i nieregularne, tłuste, mało urozmaicone posiłki,),

– zbyt niska aktywność fizyczna lub całkowity jej brak,

– nadużywanie używek (alkohol, papierosy).

W swojej pracy codziennie spotykam osoby zmagające się ze skutkami chorób przewlekłych. Są to zarówno osoby samotne, jak i funkcjonujące w rodzinie. Ich codzienność związana jest z ograniczeniami fizycznymi, bólem, uzależnieniem od pomocy innych osób. Przewlekle chory, funkcjonujący w rodzinie, może liczyć na pomoc lub opiekę, jednak wymaga to od rodziny znacznego wysiłku, zmiany organizacji dnia, pracy, planów, w celu zapewnienia choremu członkowi rodziny możliwie stabilnych warunków życia. Podstawą funkcjonowania rodziny z przewlekle chorym są zdrowe relacje rodzinne. Od wielu lat mam możliwość obserwowania takich zachowań poprzez wchodzenie w środowisko domowe chorego, z powodu moich zawodowych działań terapeutycznych. Śmiało mogę stwierdzić, iż stosunki rodzinne, cechy charakteru chorego, współpraca w działaniach terapeutyczno-leczniczych, jego postawa, zrozumienie członków rodziny, mają istotny wpływ na właściwą współpracę i osiągnięcie wymiernego celu w postaci dobrego komfortu życia z chorobą przewlekłą. Bardzo często skutki zaniedbanej choroby przewlekłej mają wpływ na zmiany charakterologiczne chorych (np. udar, amputacje). Patrzymy na tę samą osobę – obecnie otępiałą, nieporadną, płaczliwą, opryskliwą, agresywną, a przedtem przecież pogodną, aktywną i życzliwą. Zrozumienie przyczyn takich zachowań, pozwala na podjęcie wspólnych działań, w celu poprawy jakości życia chorego oraz z chorym. Członek rodziny, który w wyniku choroby staje się niesamodzielny w zakresie czynności fizjologicznych, higienicznych, bytowych lub wymaga pomocy w zapewnieniu tych czynności, zmusza nas do zmiany naszego myślenia, przełamania barier intymności i jednocześnie jej zapewnienia. Wymaga od nas zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, zaufania, podziału ról. Jest to wielki sprawdzian z dojrzałości i odpowiedzialności. Przełożenie ciężaru opieki nad chorym na jednego członka rodziny, wpływa na jego obciążenie fizyczne i psychiczne, powodując niepotrzebne napięcia oraz konflikty. Wspólne działanie powinno być głęboko przemyślane, z uwzględnieniem aktywności zawodowej, szkolnej, możliwości opiekuńczych, warunków lokalowych, z zastosowaniem zasad wzajemnego wsparcia i współpracy. Bliscy chorego, mieszkający pod wspólnym dachem, często prowadzą tak samo niezdrowy styl życia, który po latach może spowodować podobne skutki zdrowotne. Należałoby przemyśleć i wprowadzić w życie zmiany zachowań zdrowotnych, służące utrzymaniu zdrowia, bądź jego poprawie (zbilansowane odżywianie, aktywność fizyczna, ograniczenie lub wykluczenie palenia, picia alkoholu).

Analizujmy więc, nasze zachowania zdrowotne i nie bójmy się wprowadzać pozytywnych zmian w naszym życiu, które pomogą w utrzymaniu naszego zdrowia. Często to od nas zależy, czy w przyszłości dołączymy do grona osób dotkniętych chorobą przewlekłą. Starajmy się żyć świadomie i odpowiedzialnie za swoje zdrowie i życie. Choroby przewlekłe nie muszą być przenoszone na kolejne pokolenia.

Dzięki odpowiedniej profilaktyce możemy nie dopuścić do ich rozwoju w przyszłości.

Pobierz dawkę wiedzy o cukrzycy

Cukrzyca to poważna choroba, ale można nauczyć się z nią żyć – my Ci w tym pomożemy. Z naszego ebooka dowiesz się między innymi, dlaczego tak ważne jest właściwe leczenie cukrzycy.

 
 
 

AUTORKA

Wolontariuszka

Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, edukator diabetologiczny. W zawodzie od 28 lat. Uwielbia dzieci i Andre Rieu.
Fundacja