• Home
  • Jak ważyć i obliczać posiłki w cukrzycy typu 1?

Jak ważyć i obliczać posiłki w cukrzycy typu 1?

21 marca, 2018

Cukrzyca jest trochę podstępną chorobą – nie będę twierdzić, że jest inaczej. Ale można spróbować ją zrozumieć i oswoić. Można mieć dobre poziomy cukru oraz wyniki badań tylko trzeba wysiłku i samozaparcia. Samokontrola jest bardzo ważna. Pomyśl, że gdzieś na końcu źle prowadzonej cukrzycy są złe samopoczucie i ewentualne groźne dla zdrowia i życia powikłania. Musimy się przed nimi chronić – obronną tarczą są samokontrola i nasza wiedza. A bronią do walki są dobrze zważone i wyliczone posiłki – nasze WW oraz WBT. To co, walczymy?

1 WW to jeden wymiennik węglowodanowy. To taka ilość produktu lub potrawy, wyrażona w gramach,
która zawiera 10 gram węglowodanów.
1 WBT to jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy. To taka ilość potrawy, która zawiera 100 kcal pochodzących z białka i/lub tłuszczu.
Warto również zapamiętać, że 1 g węglowodanów czy białek to 4 kcal a 1 g tłuszczów to 9 kcal.

1. Pierwszym przykładem niech będzie produkt, który zawiera tylko węglowodany – dla niego będziemy wyliczać tylko wymiennik węglowodanowy (WW). Mamy jabłko, które zważyliśmy i waży 185 gramów. W internecie znajdujemy informację, że 100 gram jabłka zawiera 14 gram węglowodanów i 57 kalorii. Wykorzystamy informację o węglowodanach. Potrzebne jest nam ułożenie matematycznej proporcji, która wyliczy nam ilość węglowodanów w naszym jabłku:

Jeżeli 100 gram jabłka zawiera 14 gram węglowodanów
To 185 gram jabłka zawiera x gram węglowodanów
x = 185 * 14 / 100 = 25.9 gram węglowodanów

Nasze jabłko zawiera zatem, po zaokrągleniu, 26 gram węglowodanów. Pamiętając, że 1 WW odpowiada 10 gram węglowodanów w produkcie – wystarczy nasz wynik podzielić przez 10 i otrzymamy ilość WW:

26 gram węglowodanów / 10 = 2.6 WW

2. Drugi przykład, to produkt zawierający białka i tłuszcze – weźmy pod uwagę ugotowane jajko. Z tabel kalorii w internecie dowiadujemy się, że jajko o wadze 50 gram zawiera 72 kalorie i w całości składa się z białek i tłuszczy. Ważymy nasze jajko i na wadze mamy 60 gram. Musimy ułożyć matematyczną proporcję aby wyliczyć kalorie w naszym jajku:

Jeżeli 50 gram jajka zawiera 72 kalorie
To 60 gram jajka zawiera x kalorii
x = 60 * 72 / 50 = 86.4 kalorii

Nasze jajko zawiera, po zaokrągleniu, 86 kalorii. Pamiętamy, że 1 WBT to taka ilość potrawy, która zawiera 100 kcal pochodzących z białka i/lub tłuszczu. Nasze jajko zawiera 86 kalorii więc wystarczy nasz wynik podzielić przez 100 i otrzymamy ilość WBT:

86 kalorii / 100 = 0.86 WBT

3. Ostatni przykład to produkt zawierający w sobie zarówno węglowodany jak i białka i tłuszcze – czekolada mleczna z orzechami. Na opakowaniu znajdujemy informację, że 100 gram zawiera 539 kalorii oraz zawiera 57.3 gram węglowodanów. Najpierw wykorzystamy informację o węglowodanach. 1 WW odpowiada 10 gram węglowodanów w produkcie – wystarczy nasze gramy węglowodanów podzielić przez 10 i otrzymamy ilość WW:

57.3 gram węglowodanów / 10 = 5.7 WW

Pamiętając, że 1 gram węglowodanów to 4 kalorie układamy matematyczną proporcję:

Jeżeli 1 gram węglowodanów to 4 kalorie
To 57.3 gram węglowodanów to x kalorii
x = 57.3 * 4 / 1 = 229.2 kalorii

Wyliczone kalorie, to kalorie naszego produktu pochodzące tylko z węglowodanów. Musimy je zatem odjąć od kaloryczności całego produktu aby otrzymać kalorie pochodzące z białek i tłuszczy:

539 – 229 = 310 kalorii

Nasza czekolada zawiera zatem 310 kalorii pochodzących z białek i tłuszczy. Pamiętamy, że 1 WBT zawiera 100 kcal pochodzących z białka i/lub tłuszczu. Wystarczy nasz wynik podzielić przez 100 i otrzymamy ilość WBT:

310 kalorii / 100 = 3.1 WBT

Nasza czekolada zawiera więc 5.7 WW oraz 3.1 WBT.

Na początku wydaje się to trudne. Ale z każdym przeliczonym produktem czy posiłkiem dochodzi się do wprawy. Ważne, żeby na początku wiedzieć czy dany produkt zawiera tylko węglowodany czy tylko białka/tłuszcze a może jest produktem złożonym składającym się z węglowodanów, białek i tłuszczy. A może posiłek został tak skomponowany, że zawiera wszystko po trochu? Np. obiad składający się z ziemniaków i filetu z piersi kurczaka oraz deseru w postaci lodów musimy obliczyć w trzech etapach – najpierw WW ziemniaków, następnie WBT kurczaka oraz WW+WBT dla lodów. A np. pizza jest produktem złożonym, dla którego wyliczamy od razu WW+WBT.

Fundacja