• Home
 • Sympozjum „Zmarły dawca narządów”

Sympozjum „Zmarły dawca narządów”

31 maja, 2013

Miejscowość: Serock, Polska

Data: 30 – 31 maja 2013

W Sympozjum wzięło udział 80 koordynatorów, z 49 ośrodków współpracujących z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Wykładowcami podczas Sympozjum byli wybitni specjaliści z dziedziny transplantologii, a tematyka wykładów obejmowała między innymi:

 • Przepisy prawne z zakresu medycyny transplantacyjnej
 • Jakość i bezpieczeństwo pobrania i przeszczepienia narządów
 • Zastosowanie badań instrumentalnych w procedurze stwierdzania śmierci mózgu
 • Leczenie cukrzycy za pomocą przeszczepu – trzustka czy wyspy trzustkowe?
 • Stanowisko religii do pobierania i przeszczepiania narządów – czy wiara pomaga wytłumaczyć tragedię?
 • Koordynacja pobrania wielonarządowego – zadania i rola koordynatora przed, w czasie i po zabiegu pobrania narządów
 • Promocja transplantologii w społeczeństwie
  Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów – zasady zwrotu kosztów „chybionych wyjazdów”
 • Pobranie narządów po zatrzymaniu krążenia – teraźniejszość i przyszłość
 • Rola zespołu anestezjologicznego w kompleksowym postępowaniu z potencjalnymi dawcami. Prowadzenie dawcy, jak reagować na różne sytuacje?
 • Jak znaleźć optymalny narząd dla biorcy wątroby – wskazania i zasady doboru biorcy do narządu
 • Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów
 • Jak zgłosić dawcę narządów? Etapy pracy koordynatora w systemie rejestry.net – symulacja.

Otrzymaliśmy sygnały od kierownictwa Kliniki że Sympozjum spełniło pokładane w nim oczekiwania i znacząco przyczyniło się do wzrostu ilości wykonywanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM przeszczepień od dawcy zmarłego.

Fundacja