{"questions":{"f4yez":{"id":"f4yez","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"Czy hemoglobina glikowana (HbA1C) o warto\u015bci 7,3% \u015bwiadczy o prawid\u0142owym wyr\u00f3wnaniu cukrzycy? ","desc":"","hint":"","answers":{"aadah":{"id":"aadah","image":"","imageId":"","title":"Tak"},"r92m2":{"id":"r92m2","image":"","imageId":"","title":"Nie","isCorrect":"1"}}},"shrvv":{"id":"shrvv","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"Czy ci\u015bnienie o warto\u015bci 143\/94 mmHg jest prawid\u0142owym ci\u015bnieniem u osoby z cukrzyc\u0105? ","desc":"","hint":"","answers":{"mdynb":{"id":"mdynb","image":"","imageId":"","title":"Tak"},"47n7r":{"id":"47n7r","image":"","imageId":"","title":"Nie","isCorrect":"1"}}},"vb5dy":{"id":"vb5dy","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"Czy mo\u017cna bezpiecznie poda\u0107 domi\u0119\u015bniowo glukagon osobie nieprzytomnej,

Fundacja