Projekt „Biodrukowanie 3D Bionicznej Trzustki”
Koordynator projektu: dr hab.med. Michał Wszoła

Szacuje się, że tylko w Polsce żyje około 3 milionów osób z cukrzycą, z czego 200.000 ma cukrzycę typu I. Według obliczeń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczby te podwoją się do roku 2030. Sposobem na walkę z chorobą jest przeszczep trzustki lub wysp trzustkowych, jednak to jest niezmiernie trudne i wymagające. Czy możemy to zmienić? Tak, tworząc bioniczną trzustkę.

Jeśli program się powiedzie, a na to oczywiście liczymy, za 3 lata naukowcy będą przygotowani do prowadzenia pierwszych prób z udziałem pacjentów. Widzimy, że wielu diabetyków z nadzieją przygląda się naszym pracom i to też dodaje nam sił do działania.
Chciałbym zaznaczyć, że tego typu program badawczy jest unikalny na skalę światową, a polska grupa – konsorcjum Bionic – jest w czołówce ośrodków zajmujących się tą tematyką”.

dr hab.med. Michał Wszoła

Skomplikowany i niepewny proces przeszczepu trzustki to nie jedyny problem. Lekarze zmagają się również z problemem braku narządów do transplantacji z uwagi na to, że można przeszczepić tylko tyle narządów, ile zostanie pobranych od zmarłych. Nasz projekt eliminuje ten problem. Biodrukowanie tkanek jest bardzo obiecującą i coraz bardziej rozpowszechnioną metodą, stosowaną w medycynie eksperymentalnej. Udało się już przeszczepić pęcherz i tchawicę wykonane na drukarkach. Czas na w pełni działający narząd.

Aktualnie badania są prowadzone przez Konsorcjum Bionic, którego liderem jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jest Liderem. W skład konsorcjum wchodzą także: Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz MediSpace Sp. z o.o.

Skład Konsorcjum BIONIC
Konsorcjum BIONIC
Aktualności Projektowe
Nasz Zespół Naukowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl