Przed nami kolejne wielkie wyzwanie – zebranie funduszy na stworzenie Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej.

Innowacyjnego ośrodka badawczo-wdrożeniowego z zakresu life-science. Unikalność projektu polega na kompleksowym podejściu do opracowania i wdrażania nowatorskich terapii medycznych.

Stworzymy miejsce, gdzie wykonamy wszystkie fazy badań naukowych. Od pierwszych testów laboratoryjnych, aż do praktycznego zastosowania terapii u pacjentów wraz z wdrożeniem rozwiązań do gospodarki. Dodatkowo, zapewnimy skoordynowaną opiekę zdrowotną na najwyższym światowym poziomie.

Multidyscyplinarne Centrum umożliwi nie tylko kontynuację badań nad bioniczną trzustką. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych naukowców zajmiemy się również opracowaniem innych pionierskich terapii medycznych.

PLANOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

020-genetic

diagnostyka medyczna
i medycyna spersonalizowana

015-pills

testowanie leków na drukowanych 3D narządach z modelami poszczególnych jednostek chorobowych

031-cell-2

pozyskiwanie
i wykorzystywanie indukowanych ludzkich komórek macierzystych
do regeneracji
i biodruku narządów

013-dna-1

transformacja genów
i jej wykorzystanie
w leczeniu chorób autoimmunologicznych

026-report-1

projektowanie i tworzenie prototypów innowacyjnych urządzeń biotechnologii medycznej

Bezpośrednie połączenie świata nauki i medycyny w jednym miejscu pozwoli na efektywniejsze wdrażanie najnowszych osiągnięć do praktyki klinicznej. Takie podejście zapewni skuteczniejsze rozwiązywanie najpoważniejszych problemów medycznych XXI wieku. Tym samym przyczyni się do polepszenia życia setek tysięcy pacjentów. Europejskie Centrum Biotechnologii Medycznej podniesie konkurencyjność polskiej branży biotechnologiczno-medycznej na całym świecie.

STWORZENIE CENTRUM

Wiemy, że nasz cel jest bardzo ambitny. Europejskie Centrum Biotechnologii Medycznej to wielkie i skomplikowane przedsięwzięcie. Przed nami mnóstwo pracy. Musimy zacząć od przygotowania dokładnego planu i projektu. Dopiero, gdy to będzie gotowe, przejdziemy do praktycznej realizacji naszego pomysłu.

Stworzenie takiego innowacyjnego ośrodka wymaga ogromnych nakładów finansowych. Dlatego, przeznaczymy na ten cel datki ze wszystkich kampanii przeprowadzonych w 2020 roku. Wierzymy, że te małe kroki doprowadzą nas do wielkich rzeczy!

ETAPY POWSTAWANIA CENTRUM

1

OBECNIE REALIZOWANY I ETAP

obejmuje wszystkie prace nad kwestiami formalno-prawnymi, projektowymi, stworzenie biznesplanu i pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych lub/i inwestorów

Ikony numery 2 ramka

II ETAP

obejmuje zakup odpowiedniego budynku bądź zakup odpowiedniego miejsca pod budowę

Ikony numery 3 ramka

III ETAP

obejmuje przystosowanie i rozbudowę zakupionej infrastruktury bądź też budowę budynku na zakupionej działce

WESPRZYJ BUDOWĘ NOWEGO EUROPEJSKIEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ

Icons made by Nhor Phai from www.flaticon.com

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.