Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Konsorcjum Bionic

Konsorcjum BIONIC powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki w celu realizacji projektu pn. Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki. 9 maja 2016 roku Konsorcjum uzyskało dofinansowanie udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED III.

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 24 709 750,00 zł

Wartość dofinansowania: 24 143 024,00 zł

W skład konsorcjum wchodzą:

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
– Lider Konsorcjum

Warszawski Uniwersytet Medyczny
– członek konsorcjum

Politechnika Warszawska
– członek konsorcjum

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego
– członek konsorcjum

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
– członek konsorcjum

Medispace Sp. z o.o.
-członek konsorcjum

Pracami konsorcjum zawiaduje Rada Konsorcjum

W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący Rady:
Dr hab. med. Michał Wszoła – Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

Członkowie rady:
Joanna Prockiw – Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Magdalena Kwiatkowska – Medispace Sp. z o.o.
Dr hab. med. Artur Kamiński – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrzyń – Instytut Nenckiego
Prof. dr hab. – Wojciech Święszkowski – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus