KONSORCJUM BIONIC
Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC: dr hab. med. Michał Wszoła
01.01.2017 - 31.12.2019

Okres realizacji projektu badawczego

24 709 750,00 PLN

Wartość projektu

24 143 024,00 PLN

Wartość dofinansowania

Zrealizowanie tak innowacyjnego i unikalnego w skali światowej projektu badawczego nie byłoby możliwe bez zaangażowania najważniejszych placówek naukowych w Polsce, zarówno medycznych, jak i technicznych.

  • Fundacja Badań i Rozwoju Nauki wraz z zespołem dr hab.med. Michała Wszoły jako lider konsorcjum,
  • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M.Nenckiego wraz z zespołem prof. Agnieszki Dobrzyń,
  • Wydział Materiałoznawstwa Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Wojciecha Święszkowskiego,
  • Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Artura Kamińskiego,
  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie wraz z prof. Arturem Kwiatkowskim,
  • Przychodnia Lekarska MediSpace Sp. z o.o.

Konsorcjum otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED III i dzięki temu wsparciu, w 2017 roku rozpoczęto intensywne prace nad bioniczną trzustką.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Aktualności Projektowe
Nasz Zespół Naukowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl