dr n. med. Marta Klak

Doktor nauk medycznych, specjalista biologii medycznej i biotechnolog. Współtworzyła protokół izolacji świńskich wysp trzustkowych na potrzeby projektu bionicznej trzustki.

  • Position:
    Manager Laboratorium

Doktor nauk medycznych, specjalista biologii medycznej i biotechnolog. Członkini ESOT. Studia doktoranckie ukończyła na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W latach 2013-2017 pracowała jako specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Biologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie realizowała zadania z zakresu: przeprowadzania analiz molekularnych, pobierania materiału biologicznego, przygotowywania odczynników oraz nadzorowania procesu zamówień i archiwizacji danych. W ramach kariery naukowej wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia i aktywną działalność w organizacjach studenckich. Uczestniczka i prelegentka na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie sprawuje funkcję promotora pomocniczego, temat rozprawy doktorskiej: ”Wpływ ciśnienia wykorzystywanego podczas druku 3D metodą ekstruzyjną na żywotność, proliferację i funkcjonalność wybranych zwierzęcych linii komórkowych.” Od 2017 zajmuje stanowisko menadżera laboratorium w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy projekcie biodruku 3D bionicznej trzustki. W 2018 roku odbyła szkolenie w Klinice Transplantacyjnej Uniwersytetu w Leiden w Holandii z zakresu biologii i izolacji wysp trzustkowych pod kierownictwem Profesora Elco Koning. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem badawczym. Współtwórczyni protokołu izolacji świńskich wysp trzustkowych na potrzeby projektu biodrukowania 3D bionicznej trzustki. Jako jeden z ekspertów Fundacji udziela wywiadów i komentarzy eksperckich w radiu i telewizji.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2014 – Kierownik jakości i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym wg ISO/IEC 17025:2005

2014 – Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

2016 – Hodowle komórek eukariotycznych

2017 – Clinical Trials Monitoring Advanced, Soft Communication

2017 – Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.