Partnerzy

PARTNERZY WYSTAWY "BIONICZNA REWOLUCJA"

Novo Nordisk to globalna firma farmaceutyczna z ponad 90-letnim doświadczeniem w rozwoju innowacyjnych terapii oraz lider w leczeniu cukrzycy, otyłości i hemofilii. Główna siedziba firmy mieści się w Danii. Novo Nordisk zatrudnia ponad 43 tys. pracowników w 79 krajach, a jej produkty dostępne są na ponad 170 rynkach.

Filozofia biznesowa Novo Nordisk polega na równowadze między kwestiami finansowymi, społecznymi i środowiskowymi, przy zachowaniu najwyższej jakości produktów i etyki działań. Novo Nordisk współpracuje z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów i naukowcami na całym świecie w celu zapewnienia dostępu do skutecznych terapii chorób przewlekłych, a także opracowywania nowych innowacyjnych sposobów leczenia. Firma dąży do minimalizacji wpływu na środowisko w całym łańcuchu logistycznym.

Polski oddział Novo Nordisk na początku 2021 roku otrzymał certyfikat Great Place To Work.

Eppendorf to międzynarodowy koncern biotechnologiczny, powstały w Hamburgu w 1945 r. Poprzez otwarcie w 2011r. firmy Eppendorf Poland Sp. z o.o., grupa realizuje strategię pozostawania w najbliższym kontakcie ze swoimi odbiorcami – środowiskiem naukowym, medycznym, farmaceutycznym i przemysłem biotechnologicznym oraz z partnerami biznesowymi. Asortyment Eppendorf obejmuje pipety i automatyczne systemy pipetowania, dozowniki, wirówki, miksery, spektrometry i sprzęt do amplifikacji DNA, a także ultraniskotemperaturowe zamrażarki, fermentory, bioreaktory, inkubatory CO2, wytrząsarki i systemy manipulacji komórkami, jak również materiały zużywalne, takie jak końcówki do pipet, probówki, płytki.
Produkty Eppendorf są wykorzystywane w akademickich i komercyjnych laboratoriach badawczych, w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, a także w przemyśle chemicznym i spożywczym. Są one również przeznaczone dla klinicznych i środowiskowych laboratoriów analitycznych, dla kryminalistyki i laboratoriów przemysłowych zajmujących się analizą procesów, produkcją i zapewnieniem jakości.

PARTNERZY AUKCJI "BIONICZNA REWOLUCJA"

PARTNER PLATYNOWY

PARTNER SREBRNY

Sygnis New Technologies jest liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych.

Tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe. Wprowadziliśmy na rynek dziesiątki produktów, stosując metody szybkiego prototypowania i nadzorując masowe procesy przemysłowe.

Sygnis New Technologies został Srebrnym sponsorem II edycji aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji Badań i Rozwoju Nauki.

Sygnis New Technologies sp. z o.o., 22 668 47 57, kontakt@sygnis.pl

Żwirki i Wigury 101, 02 089 Warszawa