Partnerzy - Fundacja

PARTNERZY AUKCJI "BIONICZNA REWOLUCJA"

PARTNER PLATYNOWY

Novo Nordisk to globalna firma farmaceutyczna z ponad 90-letnim doświadczeniem w rozwoju innowacyjnych terapii oraz lider w leczeniu cukrzycy, otyłości i hemofilii. Główna siedziba firmy mieści się w Danii. Novo Nordisk zatrudnia ponad 43 tys. pracowników w 79 krajach, a jej produkty dostępne są na ponad 170 rynkach.

Filozofia biznesowa Novo Nordisk polega na równowadze między kwestiami finansowymi, społecznymi i środowiskowymi, przy zachowaniu najwyższej jakości produktów i etyki działań. Novo Nordisk współpracuje z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów i naukowcami na całym świecie w celu zapewnienia dostępu do skutecznych terapii chorób przewlekłych, a także opracowywania nowych innowacyjnych sposobów leczenia. Firma dąży do minimalizacji wpływu na środowisko w całym łańcuchu logistycznym.

Polski oddział Novo Nordisk na początku 2021 roku otrzymał certyfikat Great Place To Work.

Więcej na: www.novonordisk.pl

PARTNER ZŁOTY

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 50 000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych
o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych
z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2017 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 18,1 mld euro. 17% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

Więcej na: www.boehringer-ingelheim.pl/

PARTNERZY SREBRNI

Sygnis New Technologies jest liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych.

Tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe. Wprowadziliśmy na rynek dziesiątki produktów, stosując metody szybkiego prototypowania i nadzorując masowe procesy przemysłowe.

Sygnis New Technologies został Srebrnym sponsorem II edycji aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji Badań i Rozwoju Nauki.

Sygnis New Technologies sp. z o.o., 22 668 47 57, kontakt@sygnis.pl

Żwirki i Wigury 101, 02 089 Warszawa

Więcej na: sygnis.pl.

Centrum Medyczne MediSpace zostało utworzone przez zespół doświadczonych lekarzy, zajmujących się leczeniem chorób nerek, transplantologią i chorobami przewodu pokarmowego. Powstało jako odpowiedź na niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób cywilizacyjnych takich, jak przewlekła choroba nerek, nowotwory układu pokarmowego i choroby układu sercowo-naczyniowego. Najważniejsze w naszym podejściu do pacjenta jest szczegółowa diagnostyka oparta o najnowsze zdobycze technologii XXI wieku. Pacjentom oferujemy szereg badań diagnostycznych w dobranych pakietach zdrowotnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę chorób cywilizacyjnych.

Więcej na medispace.pl

Eppendorf to międzynarodowy koncern biotechnologiczny, powstały w Hamburgu w 1945 r. Poprzez otwarcie w 2011r. firmy Eppendorf Poland Sp. z o.o., grupa realizuje strategię pozostawania w najbliższym kontakcie ze swoimi odbiorcami – środowiskiem naukowym, medycznym, farmaceutycznym i przemysłem biotechnologicznym oraz z partnerami biznesowymi. Asortyment Eppendorf obejmuje pipety i automatyczne systemy pipetowania, dozowniki, wirówki, miksery, spektrometry i sprzęt do amplifikacji DNA, a także ultraniskotemperaturowe zamrażarki, fermentory, bioreaktory, inkubatory CO2, wytrząsarki i systemy manipulacji komórkami, jak również materiały zużywalne, takie jak końcówki do pipet, probówki, płytki.
Produkty Eppendorf są wykorzystywane w akademickich i komercyjnych laboratoriach badawczych, w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, a także w przemyśle chemicznym i spożywczym. Są one również przeznaczone dla klinicznych i środowiskowych laboratoriów analitycznych, dla kryminalistyki i laboratoriów przemysłowych zajmujących się analizą procesów, produkcją i zapewnieniem jakości.

Więcej na: www.eppendorf.com/PL-pl/

CELLINK to wiodąca na świecie firma zajmująca się biokonwergencją, tworząca przyszłość medycyny poprzez dostarczanie technologii, produktów i usług do tworzenia, rozumienia i doskonalenia biologii.

Więcej na: www.cellink.com/global/

PARTNERZY WYSTAWY "BIONICZNA REWOLUCJA"

Fundacja