demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr n. med. Violetta Cecuda-Adamczewska - Fundacja

  • Home
  • dr n. med. Violetta Cecuda-Adamczewska

Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej (mgr inż. o specjalizacji biochemia techniczna). Doświadczenia zawodowe w zakresie hodowli komórek ssaczych i immunologii zbierała w czasie 5 lat pracy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w Laboratorium Immunologii Komórkowej kierowanym przez prof. J. Dastycha. Tam wykonała doświadczenia do pracy doktorskiej („Wpływ jonów rtęci na aktywność kalcyneuryny i promotora genu interleukiny 4 w komórkach tucznych”), którą w 2005 roku obroniła w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (doktor n. med. w dziedzinie biologii medycznej – immunotoksykologia). Później realizowała prace w projektach dotyczących wykorzystania GMO w uzyskiwaniu białek rekombinowanych oraz produkcji i zastosowania przeciwciał monoklonalnych w Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.

Współautorka 14 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i 13 patentów polskich i międzynarodowych.

Aktualnie zatrudniona w FBiRN na stanowisku Starszego Biotechnologa w Zakładzie Inżynierii Genetycznej w Pracowni GMO.

Fundacja