demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Tomasz Bryniarski - Fundacja

  • Home
  • Tomasz Bryniarski

Absolwent wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z tytułem magistra bioinżynierii. Współautor publikacji z zakresu bioremediacji. Uczestnik i prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. Hobbystycznie zajmuje się mikrorozmnażaniem zapoczątkowanym somatyczną embriogenezą trudno dostępnych roślin. W ramach swojej pracy zawodowej w latach 2016-2018 opanował standardy GLP i GEP. Oprócz pracy laboratoryjnej był również odpowiedzialny za obsługę zamówień klientów, ocenę i analizę wyników testów oraz raportowanie w systemie ARM. Od 2018 roku zajmuje stanowisko głównego bioinżyniera i specjalisty od biodruku 3D w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki i realizuje projekt biodrukowania 3D bionicznej trzustki. Przeprowadził oraz nadzorował wydruk pierwszego na świecie w pełni unaczynionego prototypu bionicznej trzustki.

Fundacja