Tomasz Bryniarski 

Bioinżynier i specjalista od biodruku 3D. Przeprowadził wydruk pierwszego na świecie w pełni unaczynionego prototypu bionicznej trzustki.

  • Position:
    Zespół naukowy

Absolwent wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z tytułem magistra bioinżynierii. Współautor publikacji z zakresu bioremediacji. Uczestnik i prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. Hobbystycznie zajmuje się mikrorozmnażaniem zapoczątkowanym somatyczną embriogenezą trudno dostępnych roślin. W ramach swojej pracy zawodowej w latach 2016-2018 opanował standardy GLP i GEP. Oprócz pracy laboratoryjnej był również odpowiedzialny za obsługę zamówień klientów, ocenę i analizę wyników testów oraz raportowanie w systemie ARM. Od 2018 roku zajmuje stanowisko głównego bioinżyniera i specjalisty od biodruku 3D w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki i realizuje projekt biodrukowania 3D bionicznej trzustki. Przeprowadził oraz nadzorował wydruk pierwszego na świecie w pełni unaczynionego prototypu bionicznej trzustki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.