dr n. wet. Grzegorz Tymicki

Biolog, doktor nauk weterynaryjnych. Specjalista z zakresu histologii i immunohistochemii. Menadżer zespołu ds. decelularyzacji.

  • Position:
    Zespół naukowy

Biolog, doktor nauk weterynaryjnych. Specjalista z zakresu histologii i immunohistochemii. Członek ESOT. Pracę magisterską i doktorską wykonał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dotychczasowe badania prowadził w zakresie histologii naczyń krwionośnych oraz tkanki kostnej w warunkach niedoboru steroidowych hormonów płciowych w osteopatii i osteoporozie. Podczas studiów doktoranckich w latach 2013-2018 zdobył szerokie doświadczenie w pracy laboratoryjnej i jako wykładowca akademicki. Od 2018 roku zajmuje stanowisko menadżera zespołu ds. decelularyzacji w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2015 – Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.