Sprawdź ile wiesz o cukrzycy

Czy hemoglobina glikowana (HbA1C) o wartości 7,3% świadczy o prawidłowym wyrównaniu cukrzycy?

Correct! Wrong!

Czy ciśnienie o wartości 143/94 mmHg jest prawidłowym ciśnieniem u osoby z cukrzycą?

Correct! Wrong!

Czy można bezpiecznie podać domięśniowo glukagon osobie nieprzytomnej, przewlekle leczonej insuliną, jeżeli nie mamy możliwości zbadania poziomu glukozy we krwi?

Correct! Wrong!

Czy doustne leki obniżające poziom cukru we krwi (np. metformina i pochodne sulfonylomocznika) mogą spowodować zagrażającą życiu hipoglikemię?

Correct! Wrong!

Czy w okresie karmienia piersią wzrasta ryzyko hipoglikemii u kobiet chorych na cukrzycę typu I?

Correct! Wrong!

Czy stosowanie pompy insulinowej zwalnia osobę z cukrzycą ze stałej kontroli poziomu cukru we krwi?

Correct! Wrong!

Czy u osoby chorej na cukrzycę należy utrzymywać możliwie niskie poziomy glikemii (najlepiej w granicach 60-70 mg%) ponieważ istotnie zmiejsza to ryzyko powikłań?

Correct! Wrong!

Czy można istotnie zmniejszyć poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) utrzymując bardzo niskie poziomy glikemii przez okres tygodnia przed badaniem?

Correct! Wrong!

Czy osoba mająca cukrzycę może spożywać w dowolnej ilości owoce?

Correct! Wrong!

Czy przy infekcji u osoby z cukrzycą poziom cukru we krwi wzrasta?

Correct! Wrong!

Sprawdź ile wiesz o cukrzycy
Teraz już widzisz ile wiesz o cukrzycy.
Pamiętaj z nami możesz wiedzieć jeszcze więcej – wystarczy śledzić nas na profilu fundacji
lub zapisać się do naszego NEWSLETTERA poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.