Przekaż 1,5% podatku na badania nad bioniczną trzustką

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Możesz przekazać 1% podatku naszej Fundacji za pomocą PIT-OP, jeśli:

  • jesteś emerytem lub rencistą,
  • dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2020 r.,
  • nie uzyskałeś w 2020 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Jak poprawnie wypełnić deklarację PIT-OP?

To bardzo proste.

Pobierz plik PDF, wydrukuj go i uzupełnij:

  • swój numer PESEL w pozycji 1,
  • nazwę swojego urzędu skarbowego w pozycji 5 (informacja ta znajduje się również na przesłanym przez ZUS PIT-40A w pozycji 5),
  • swoje imię, nazwisko i datę urodzenia w pozycjach 6-8,
  • numer KRS Fundacji 0000323199 w pozycji 9 (w pliku do pobrania został już wpisany),
  • ewentualny cel szczegółowy w pozycji 10,
  • własnoręczny podpis w pozycji 13.

Jak przekazać deklarację PIT-OP?

Wydrukowaną deklarację można wysłać pocztą lub oddać w biurze podawczym swojego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2020.

Deklarację można złożyć również przez Internet na portalu e-PIT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.

Fundacja