Polityka prywatności
polityka-prywatności

Dane osobowe

Przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki informuje, że wszelkie dane teleadresowe/adresowe otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego i strony www, będą wykorzystywane wyłącznie przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki.

W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronie  www Fundacji jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Wszystkie dane mogą Państwo zmienić na recepcji w siedzibie Fundacji. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika Fundacji, tylko i wyłącznie z użyciem autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis na formularzu zmiany danych osobowych).

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Badań Rozwoju i Nauki.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W Fundacji Badań i Rozwoju Nauki za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany w drodze Uchwały przez Administratora Danych Osobowych.

Gromadzenie Informacji

Korzystanie z serwisu internetowego oraz strony www Fundacji oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki prywatności. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Fundacja gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi serwisu.

Serwis internetowy oraz strona www wyposażone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązani jesteśmy chronić wszelkie informacje ujawnione zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały ograniczone do minimum i mają do nich dostęp tylko i wyłączenie wybrani pracownicy Fundacji poprzez autoryzowany system dostępu, monitorujący ruch w tym zakresie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Gdy znajdziecie się Państwo na naszej stornie www czy w serwisie internetowym, automatycznie rejestrowane będą dane dotyczące Państwa podstawowych aktywności (adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Komunikacja z naszymi serwerami jest szyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością i pod kontrolą Fundacji Badań i Rozwoju Nauki.

Newslettery, formularze inne, badania ankietowe

Serwis internetowy i strona www oferują użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania zamówionych newsletterów. Zapewniamy Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości. Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z pracownikami Fundacji. Fundacja przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu analizy i poprawy standardu świadczonych usług.

Pliki cookies

Każda przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. ‚cookies’) na dysku komputera użytkownika. W plikach ‚cookies’ znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego oraz strony www.  Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies na komputerach użytkowników są przechowywane w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu);
  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników (np. zapamiętanie ostatnio używanych połączeń w celu przygotowania odpowiednich podpowiedzi).

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany będzie utrata możliwości korzystania z serwisu internetowego oraz strony www.

Linki zewnętrzne

Serwis internetowy oraz strona www zawiera także linki (tzw. odsyłacze) prowadzące na inne strony i serwisy internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami/przepisami. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści oraz prowadzoną politykę prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl