demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Natalia Łukasiewicz - Fundacja

  • Home
  • Natalia Łukasiewicz

  • Członek zespołu Białek Rekombinowanych w Zakładzie Inżynierii Genetycznej
  • Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek Biotechnologia, Lublin 1997

Praca magisterska „Wpływ kwercetyny na błonę komórkową erytrocytów

  • 2020-2021 Starszy Specjalista, Zespół Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy Zakład Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej
  • 1998 – 2020 Adiunkt, Pracownia Białek oraz Pracownia Biosyntezy, Zakład Bioinżynierii – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Opracowanie w skali laboratoryjnej oraz ćwierć technicznej technologii hodowli, izolacji i oczyszczania rekombinowanych białek i peptydów m.in:

  • insuliny ludzkiej i jej analogów (wdrożenie technologii) oraz insuliny kociej
  • ludzkiego hormonu wzrostu hGH, interferonu γ, inerferonu β-1b
  • wirusowych antygenów szczepionkowych
  • enzymów: proteaz deubikwitnujących UBP, polimeraz bakteryjnych, enzymu PAM, proteazy Mpro SARS-Cov-2
Fundacja