demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Michał Rachalewski

  • Home
  • Michał Rachalewski

  • doktor nauk biologicznych
  • absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
  • modelowanie eksperymentów w skali microcosm, mesocosm
  • badania nad mtDNA 
  • doświadczenie zdobyte na stażach w Szwecji, Portugalii, Francji