demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Marta Kołodziejska - Fundacja

  • Home
  • Marta Kołodziejska

Absolwentka wydziału chemicznego na Politechnice Gdańskiej z tytułem mgr inż. Biotechnologii. Celem jej pracy dyplomowej było opracowanie sposobów modyfikacji żywic światłoutwardzalnych na bazie chitozanu. Efektem finalnym badań było przeprowadzenie wydruku 3D implantu ucha przy pomocy metody stereolitografii. Od października 2020 pracuje w Fundacji Badań i Rozwoju
Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki, gdzie zajmuje się wsparciem
zespołu chemicznego i biodruku.

Fundacja