demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Magdalena Kwapisz - Fundacja

  • Home
  • Magdalena Kwapisz

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2013 roku związana z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej. Stypendysta Studium Doktoranckiego I WL WUM. Laureat Young Innovator Award 2017 Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii ogólnej i transplantologii.

Fundacja