demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Łukasz Górski - Fundacja

Z wykształcenia biotechnolog, absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2012 roku ukończył szkolenie podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (koordynator transplantacyjny). Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (tytuł rozprawy doktorskiej: Przyczyny dyskwalifikacji biorców nerek przed przeszczepieniem). Zainteresowania zawodowe związane z transplantologią oraz nowoczesnymi metodami leczenia cukrzycy. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek oraz Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Laureat naukowej nagrody zespołowej pierwszego stopnia przyznanej przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008 roku za wdrożenie programu przeszczepiania auto i allogenicznych izolowanych wysp trzustkowych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP w 2015 roku.

Miłośnik sportu, a w szczególności piłki nożnej, siatkówki plażowej i jazdy na rowerze.

Fundacja