demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Katarzyna Góralczyk - Fundacja

  • Home
  • Katarzyna Góralczyk

Długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Specjalizuje się w badaniach wpływu antropogennych zanieczyszczeń środowiska na kondycję zdrowotną ludzi, szukaniem odpowiedzi czy i w jakim stopniu zanieczyszczenia środowiska odpowiadają za rozwój niektórych chorób cywilizacyjnych. Prowadzi również badania nad dystrybucją ustrojową biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne z grupy związków halogenoorganicznych jako elementu oddziaływania środowiska. Badania te obejmowały tkanki i płyny ustrojowe człowieka takie jak tkanka tłuszczowa, mleko kobiece, krew pępowinowa, krew obwodowa, łożysko. Oprócz oznaczania poziomów wybranych związków i szacowania wielkości narażenia różnych grup wiekowych ludzi na te związki szacowano również ocenę ryzyka wynikającego z obecności tych związków w żywności posługując się toksykologicznymi wartościami odniesienia i wyznaczając profile zagrożenia.

Fundacja