demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Kamila Jankowska

  • Home
  • Kamila Jankowska

Doświadczenie zawodowe:

  • Międzynarodowy Projekt BioClean Horizons: Uniwersytet w Sienie/ Centrum Innowacji Newcastle

Doctor  Europaeus: Mechanism of initial bacterial attachment and repellency on to abiotic polymeric surfaces

  • Międzynarodowy Iberyjski Instytut Nanotechnologii
  • PAN IKiFP Kraków- Grupa Nanostruktur Miękkich