demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Kalina Jędrzejko - Fundacja

  • Home
  • Kalina Jędrzejko

Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brała udział w pierwszym w Polsce przeszczepieniu krzyżowym (nagroda zespołowa „Złoty Skalpel”), łańcuchowym i wymianie par nerek między ośrodkami. Odbyła roczne stypendium na Universidad Complutense de Madrid. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji z dziedziny chirurgii ogólnej i transplantologii.

Fundacja