demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr n. inż.-tech. Joanna Gierałtowska - Fundacja

  • Home
  • dr n. inż.-tech. Joanna Gierałtowska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat pracowała nad grafenem, zwłaszcza jego biomedycznymi zastosowaniami (terapia antynowotworowa oraz tkankowa inżynieria regeneracyjna). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, pracując nad nowymi radiofarmaceutykami. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz współtwórczynią patentów.

Fundacja