demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Ilona Łojszczyk - Fundacja

  • Home
  • Ilona Łojszczyk

Starszy Biotechnolog:

  • kierownik projektu,
  • opracowanie nowych metod decelularyzacji,
  • prowadzenie hodowli komórkowych.

Główne doświadczenie zawodowe:

  • badacz w projekcie POIR: Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego – Dyskobol,
  • badacz w projekcie M-ERA.NET: Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PLGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza,
  • kierownik w projekcie PRELUDIUM: Badanie hemokompatybilności zmodyfikowanych powierzchni polimerowych.

Rozprawa doktorska: Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Zgłoszenia patentowe: Moduł do wytwarzania mikrocząstek polimerowych o wąskim rozkładzie średnic

Zgłoszenie nr: P.430696 (2019)

Fundacja